Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Arrangemet av 14. internasjonale IATS-konferanse (International Association for Tibetan Studies) i Bergen 2016

Tildelt: kr 0,25 mill.

International Association for Tibetan Studies (IATS)er en internasjonal forening, grunnlagt i 1979, av forskere innen humaniora og samfunnsvitenskap med fokus på Tibet (se http://www.iats.info). Foreningen er uten politisk eller religiøs tilknytning og har medlemmer også fra statlige institusjoner i Kina. Hvert 3. år arrangerer IATS en internasjonal konferanse, og den 13. konferansen fant sted i 2013 i Mongolia. Den 14. IATS-konferansen vil finne sted 19. til 25. juni 2016 i Bergen med forventet deltagelse fra ca. 400 forskere fra hele verden, deriblant tibetanske og kinesiske forskere fra Kina. Vertsinstitusjon er Institutt for fysikk og teknologi (IFT), Universitetet i Bergen. Konferansen arrangeres i forståelse med IATS under ledelse av professor Hanna Havnevik, Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS), Universitetet i Oslo. Arrangementet skjer i samarbeid med Nettverk for universitetssamarbeid Tibet-Norge (Nettverket), som er finansiert av NORAD. På norsk side er Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø medlemmer i Nettverket, mens Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), som har vært medlem i tjue år, trolig vil bli erstattet av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i 2015. Prof. Havnevik er medlem av styret i IATS og leder i styret for Nettverket. I arrangementet av konferansen blir hun assistert av Nettverkets sekretariat, staben ved IFT, og en programkomité bestående av: Førsteaman. Heidi Fjeld, Institutt for helse og samfunn, UiO Prof. em. Per Kværne, IKOS, UiO Prof. em. Jakob Stamnes, IFT, UiB, tidligere styreleder i Nettverket og tidligere instituttleder, IFT. Lokal arrangementskomite er: Professor Øyvind Frette, styremedlem i Nettverket og Instituttleder, IFT Prof. em. Jakob Stamnes, IFT Prof. em. Yngvar Gjessing, Institutt for geofysikk, UiB

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam