Tilbake til søkeresultatene

FME-Forskningssentre for miljøvenn

PES for FME proposal RECOLWER on offshore wind energy

Tildelt: kr 0,20 mill.

Develop the RECOLWER FME aplication with primary focus on mayor lifetime cost of energy reductions for offshore wind energy

Budsjettformål:

FME-Forskningssentre for miljøvenn