Tilbake til søkeresultatene

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Utvikling av idéer rundt bruk av nanocellulose for innendørs kultivering av grønnsaker.

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektnummer:

251407

Prosjektperiode:

2015 - 2015

Organisasjon:

Geografi:

Biogrid utvikler teknologi for helårs innendørs kultivering av grønnsaker. Biogrids teknologi baserer seg på en løsning kjent som aeroponi. Med aeroponi brukes hverken jord eller annet vekstmedium. Istedet suspenderes røttene i et tett kammer der røttene med en næringsoppløsning i form av kald damp. Det oppstår dermed utfordringer og muligheter både rundt forkultivering og rundt fysisk support av stengel og rotstruktur. Utfordringene er å forske frem nye materialer som har de grunnleggende egenskapene man ønsker, som f.eks. permeabilitet, steriliserbarhet og fysisk bærende/støttende struktur. Mulighetene ligger i å finne frem til nye egenskaper i materialene som kan medvirke til at planter og røtter får ytterligere forbedrete vekstvilkår, helt fra spirende frø til innhøsting. Samtidig er det ønskelig at materialet kan produseres på en bærekraftig måte, basert på råstoffer vi har lett tilgang til i Norge. Innledende dialog med Kristin Syverud i Papir- og fiberinstituttet peker mot at nanocellulose sannsynligvis kan tilpasses på en innovativ måte for å oppnå de ønskede egenskapene. Nanocellulose er et miljøvennlig og lett tilgjengelig materiale, og følgelig vil det være gunstig om dette materialet kan tilpasses til bruk i innendørs kultivering av grønnsaker. Forprosjektet dreier seg dermed om å utvikle ett sett innovative idéer rundt bruk av nanocellulose til dette formålet, samt å gjøre innledende tester av konseptene. Idéene skal lede frem til søknad om innovasjonsprosjekt til NANO2021 sine utlysninger.

Budsjettformål:

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale