Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Future of Food - En internasjonal møteplass og arena for IKT-basert innovasjon innen matproduksjon basert i Oslo, Norge

Tildelt: kr 49 999

Future of Food er en internasjonal møteplass og arena for IKT-basert innovasjon innen matproduksjon. Arrangementet arrangeres på Literaturhuset i Oslo 12. oktober 2015. Vår planet opplever en stadig voksende befolkning. I 2050 vil vi være mer enn 9 milliarder mennesker, og mer enn 6 milliarder vil bo i byer. For å holde tritt med befolkningsveksten må vi finne opp nye og bedre måter å produsere mat. Matproduksjon skal være kostnadseffektivt og ressurseffektivt. En ny, revolusjonerende måte å produsere mat på er vertikalt landbruk. I en vertikal gård vokser grønnsaker i vertikalt i et fullstendig IKT-kontrollert miljø. Vertikale landbruk er nylig gjort praktisk mulig ved hjelp av innovasjoner innen IKT, herunder hydroponi/aeroponi, Internet of Things (IOT) og LED-teknologi. Future of Food: Oslo 2015 (FOFO) er et seminar om hvordan teknologi kan revolusjonere matindustrien. På seminaret vil vertikalt landbruk og relaterte matteknologi bli diskutert.Tekniske utfordringer og muligheter vil bli diskutert, med nasjonale og internasjonale IKT- og forskningspersonligheter som foredragsholdere. Arrangementets mål er å synliggjøre verdiskapningspotensialet IKT-basert innovasjon har innen matproduksjon. Det er et mål å få synliggjøre kunnskap og teknologi som skal bidra til IKT-løsninger som fremmer økt produktivitet og effektivitet.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon