Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System - Knowledge Centre (SIOS-KC)

Alternativ tittel: SIOS-kunnskapssenter

Tildelt: kr 22,2 mill.

SIOS (Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System) er et regionalt observasjonssystem for datainnhenting og overvåking av Svalbard og nærliggende områders natur og miljø. SIOS Kunnskapssenter tilbyr en bedre og mer effektiv tilgang til den forskningsinfrastrukturen som inngår i SIOS. Det inkluderer tilgang til forskningsinfrastruktur, observasjoner, data og logistikk. Senteret muliggjør også en bedre tilgang til integrert datahåndtering, opplæring og til møteplasser for utvikling av ny kunnskap og metodikk. Senteret er et treårig prosjekt ved Universitetssenteret på Svalbard i Longyearbyen. Nansensenteret, Meteorologisk institutt, Norsk polarinstitutt, Alfred Wegener Institute (Tyskland), Consiglio Nazionale delle Recherche (Italia), Finish Meteorological Institute (Finland), Polar Research Institute of China (Kina), British Antarctic Survey (Storbritannia), National Institute of Polar Research (Japan), Institute Polaire Francais (Frankrike), University of Stockholm (Sverige), Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences (Polen) er prosjektpartnere. Ambisjonen er at senteret er en selvstendig og uavhengig organisasjon etter tre år.. Tilleggsverdien senteret skaper ved sin koordinering er tilgjengelig for partnerne og arktiske forskningsmiljøer. Senteret vil koordinere deling av data og annen informasjon med andre forskningsinfrastrukturer i Arktis for å bedre den pan-arktiske forståelsen i et globalt perspektiv.

SIOS will be a regional observational system for long term measurements in and around Svalbard. SIOS shall ensure that the observational system is useful for global change studies. The SIOS-KC will develop and implement methods to make this possible. SIOS will set an example for how to systematically construct observational networks in the Arctic. SIOS will supply added value to all participants well beyond what their separate investments will provide by themselves. SIOS will enhance the scientific environment in Svalbard by providing a core measurement program and coordination and support through the special expertise of the Knowledge Centre. The Knowledge Centre will use the observations and knowledge to continuously develop the core program. The core observational program of SIOS will be stable over time, yet dynamic, as new methods and questions from society appear. An important capacity-building activity at the SIOS-KC will be to stimulate the development of new observational techniques for environmental monitoring that are clean, energy efficient and robust in the Arctic environment. The SIOS-KC will provide an intellectual environment where sampling strategies and observational practices are developed with an ESS perspective. The SIOS-KC will thus become a unique international meeting place for developing the science of long term environmental monitoring in Polar Regions. The Knowledge Centre will continuously inform users and society about the accrued knowledge within its field of expertise.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder