Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Smart protective solutinos for industrial safety and productivity in the cold

Tildelt: kr 2,1 mill.

Det er en økt aktivitet i Nordområdene, og industrien flytter grensene lenger og lenger nord. Det er til tider ekstreme værforhold i Nord, som igjen stiller nye og utfordrende krav til de som skal arbeide der. Arbeid i kalde omgivelser har ulike negative effekter på arbeidsevne, helse og sikkerhet. Det kan være økt risiko for feilhandlinger, nedsatt yteevne samt betydelig redusert komfort under arbeid i slike omgivelser. Det er derfor et behov for nye og bedre løsninger i forhold til monitorering og analyser for sikkert arbeid i kalde omgivelser. Målet med SMARTPRO var å danne grunnlaget for et dynamisk beslutningsstøttesystem for å redusere risikoen for arbeidere i ekstremt kalde miljø. SMARTPRO baserer seg på integrering av trådløse sensorer i bekledningen og på kroppen som indikerer når arbeiderne blir for kalde. Denne typen sensorbasert monitorering fungerer som objektiv beslutningsstøtte for sikkerhet og yteevne under arbeidsoperasjoner i kalde omgivelser. SMARTPRO prosjektet har gjennomført workshops med internasjonale partnere for å etablere og utvikle kunnskapsgrunnlaget for denne typen beslutningstøtte. Vi har videreutviklet og tilpasset hardware og software til prototype systemet, gjennomført utprøving og testing i SINTEF Arbeidsfysiologisk laboratorium, analysert data og utviklet nye modeller, samt formidlet ny kunnskap fra prosjektet gjennom konferanser og innsendt vitenskapelig artikkel. Hovedfunnene i SMARTPRO er at et beslutningsstøttesystem må være individualisert for å kunne gi relevante og valide data. Våre studier viser særdeles store individuelle forskjeller i fysiologiske responser ved kuldeeksponering og arbeidsbelastning. Det er særlig nedkjøling av eksponert hud, samt hender og føtter som er kritisk. Ved å benytte kunstig intelligens ved hjelp av maskinlæring vil SMARTPRO systemet kunne fungere som et unikt verktøy for å dokumentere, analysere og forebygge arbeidsmiljøutfordringer med risiko for alvorlig helseutfall. Saf?ra fører til et bredere publikum for våre forskningsresultater på grunn av sin internasjonale natur, og samarbeidet med andre forskningsmiljøer skaper en stimulerende arena for å utvikle nye løsninger for helse og sikkerhet i Nordområdene.

This project was consolidated around the basic idea of creating new proactive smart solutions, using both environmental and human data, for the protection in the cold. A prototype smart jacket with integrated sensors, combined with a custom-made sensor belt was used for measuring critical biomedical data. The study demonstrated the applicability of both clothing-integrated and body worn sensors for evaluation of individual real-time cold stress responses. Prototype of the heated glove controlled by skin temperature sensor was developed in the project. The study resulted individual variation specification that can be used for workers safety evaluation together with occupational health care. Also heating elements and their optimum and efficient placement on the hand, fingers and wrist areas were studied. These systematic research based development processes resulted valuable and new scientific information that is already published or in the process of being published.

The physiological information gathered and the algorithms developed in the WP1 will form the basis for a future commercially available sensor-based monitoring system that can provide objective decision-support to advice on safety and work capability for workers during operations in cold climate. This system represents an improvement compared to existing monitoring systems (Wind Chill Index, WCI) used by petroleum industry today. The WCI only takes into account the risk of frostbite. By including a system for detecting risk at an earlier stage (e.g. degradation in manual performance) and allowing for monitoring at an individual level, workers and foremen will have a system for improved decision support. This is expected to lead to longer continuous outdoor working time and safe industrial process without process shutdowns. In addition to petroleum workers, it is expected that the system will be of value within a range of other industries, such as the fisheries, aquaculture, forestry, farming, security surveillance and military. The WP2 is expected to develop smart solutions for hand protection using new design, sensor and software technology and wearable auxiliary heating devices. The workers are expected to be able to do their all tasks without taking off the gloves while working in cold climate. The solutions would be usable in most type of industries requiring good manual performance in cold. Both comprehensive and simple solutions will be developed: comprehensive solutions provide smart heating and warning system together with optimal thermal insulation and simple solutions provide optimal passive (insulative) cold protection. The WP3 will coordinate the activities of all partners and overview the project progress. The project coordinator will be responsible for the internal management and administration of the project, and will provide annually progress report and final report at the end of the project according to reporting regulations. Each partner will be responsible for providing administrative and progress information and cost statements to the project coordinator and to national financers.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum