Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Novels on the Music Stand: The Creation of a Multimedia Object

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektet har bestått av en filmproduksjon som gjennom dokumentarfilmformatet formidler de mest sentrale forskningsfunnene fra et forskningsprosjekt ved NTNU som var en del av forskningsprogrammet SAMKUL i regi av Norges Forskningsråd. Filmen viser hvordan operagenren opéra-comique og musikkromanen la grunnlaget for moderne multimediekultur og for utviklingen av musikk som politisk massefenomen frem mot den franske revolusjonen. Gjennom intervjuer med musikk- og litteraturhistorikere viser filmen hvordan det forut for den franske revolusjonen skjedde en estetisk revolusjon, hvor det ble satt spørsmålstegn ved de tradisjonelle politisk kontrollerte uttrykksformene. Filmen forteller om fremveksten av den nye genren opéra-comique og presenterer analyser fra flere ulike forskere om forholdet mellom fremveksten av denne genren og bevegelsene som skjedde under den franske revolusjonen. Samtidig forteller filmen om den beslektede romangenren som samtidig integrerte musikk på samme måte som opéra-comique-genren. Filmen presenterer forskningen som førte frem til oppdagelsen av denne nye typen roman-form som ble til på midten av 1700-tallet. Romanen blir her til et multimedieobjekt med både tekst, bilder og musikk. Filmen reflekterer over dette som fenomen og konfronterer det med utviklingen av multimedieobjektet som kunstobjekt i vår samtid.

Prosjektet består i produksjon av en dokumentarfilm som tar for seg et av de mest interessevekkende forskningsresultatene i prosjektet Opéra-comique: secularization, commercialization and mass-culture (OPCOM), nemlig hvordan opéra-comique førte utviklingen av bøker som et multimedialt objekt på slutten av 1700-tallet. Filmen viser hvordan denne samfunnsendringen reiser spørsmål om omveltninger innen multimedia i dag. Prosjektet er utarbeidet i samarbeid mellom prosjektlederen, filmselskapet CERIGO og orkesteret Trondheim Barokk. Dokumentaren vil utformes som et selvstendig TV-program på 52 minutter.

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell