Tilbake til søkeresultatene

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Stiftelsen Kristian G. Jebster til K.G. Jebsen-senteret for havrett ved UiT - Norges arktiske universitet

Tildelt: kr 0,79 mill.

Budsjettformål:

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen