Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Utvikling av intervensjons verktøy for å utvide bruken av eksisterende teknologi som er mindre energikrevende i intervensjons operasjoner

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

252161

Prosjektperiode:

2015 - 2015

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Verden over er det stort behov for å redusere kostnader ved brønnintervensjons operasjoner. Teknologien som forskes på her vil kunne utvide bruken av eksisterende teknologi, og da spesielt på lettere brønn intervensjoner og erstatte mer ressurskrevende utstyr for å utføre de samme intervensjoner. Man vil på denne måten redusere kostnader og også kunne gjøre mer miljøvennlige operasjoner. I forprosjektet skal det gjøres forberedelser til hovedprojektsøknaden ved å undersøke markedet for det faktiske behov og spesifikasjon for verktøyet. I tillegg skal samarbeidspartnere involveres i prosjektet. Vi søker om forprosjekt midler til Petromaks 2, tema 3 kostnadseffektiv boring og intervensjon, og har som mål å innlevere og få godkjent en søknad om hovedprosjekt.

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum