Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Screening marine microalgae and terrestrial bacteria; in search of novel compounds of potential medicinal and other industrial values

Tildelt: kr 4,5 mill.

Tolv ulike mikroalge arter/stammer er dyrket og oppskalert, ekstrahert med ulike løsemidler og analysert for biologiske effekter. Det vil si at 112 ulike ekstrakter fra 56 batcher av biomasse er testet for krefthemmende effekt på seks ulike cellelinjer og en primær cellekultur, inkludert celler fra virusinduserte kreftceller. Av de 56 batchene, ga 25 av disse effekter som resulterte i sterk hemming av cellemetabolisme og ytterligere ni viste evne til svakere hemming. Ekstrakter fra fire ulike algestammer ga effekt i kun en cellelinje, noe som indikerer at stoffer fra disse har evne til selektiv hemming av spesifikke kreftformer. Elleve ulike algestammer har vært utsatt for ulike typer av stress: UVA, høy lysintensitet og lavtemperatur, etterfulgt av ekstrahering av bioaktive forbindelser med to ulike løsemidler. Et antall ulike ekstrakter og korresponderende kontroller undersøkt for effekt på de samme seks cellelinjene nevnt over. Hittil, har endringer i metabolittproduksjon og som påvirker kreftceller, blitt identifisert i to algestestammer. Effektene vil bli videre undersøkt i nye prosjekter: Ekstrakter fra de «positive artene/stammene» vil bli ytterligere fraksjonert for å identifisere den bioaktive forbindelsen. Ekstraktene som er produsert, vil også bli undersøkt for effekt på cellesyklus hos humane kreftceller noe som vil gi en indikasjon på virkemåten til de bioaktive stoffene. Metastasehemming vil også bli videre undersøkt ved å eksponere metastaserende kreftceller for de ekstraktene som er opparbeidet i prosjektet.

OUTCOMES - Cultured, extracted and distributed microalgae for targeted and non targeted screening - Optimized the pilot scale production of metabolites with bio­functional properties - Identified several extracts with anti-cancer and anti-viral effects from ten different micro algae strains - Investigated anti-metastatic effects of several microalgae extracts. No effect found - Evaluated the potencial for comercialization of metabolites with bio­functional properties IMPACT - A number of bioactive compounds with specific bioactive properties have been indentified. After further investigation in new projects, the probability for development of new therapeutic anticancer compounds is high. Furthermore, new knowledge from stress physiology experiments on microalgae has increased the probability for detection of new anti-cancer drugs

The project entitled "Screening marine microalgae and terrestrial bacteria; in search of novel compounds of potential medicinal and other industrial values­ SCREAM" will generate a transnational long­term research co­ operation platform within the EU­Latin America Programme between Norway (The Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research­, Bioforsk), Chile (Fraunhofer Chile Research­, FCR), Romania (SC PROPLANTA SR) and Peru (Universidad Peruana Cayetano Heredia, UPCH). The project aims at identifying compounds produced by marine microalgae and terrestrial bacteria, with high value for industrial use. More specifically, the project will search for compounds that can be used for cancer treatments and food production through extensive interactions between the four partners and optimal use of each participant´s expertise and experience. The expected results includes identification of novel cancer inhibiting metabolites from microalgae and bacteria, more specifically metabolites with ability to regulate cancer cell proliferation and/or invasion. Identification of compounds suitable for use in food products which are produced in large amounts by microalgae, such as carotenoids, PUFAs, vitamins and other antioxidants in addition to the potential of finding new metabolites with useful effects. Furthermore, SCREAM aims at pinpointing the mechanisms and metabolic pathways involved in production of the selected novel metabolites. The novelty of SCREAM derives from a number of original and innovative activities that will undoubtedly lead to a number of innovations within cancer research and functional food with the potential for further exploitation. This highly innovative project has great economic potential, which will be demonstrated through economic analysis of the products and production process. The commercialisation potential will be carefully evaluated through market analysis taking into account technological, economic and legal aspects.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram