Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Wood frame solutions for free space design in urban buildings

Alternativ tittel: Rammer i tre. Løsninger med åpent og fritt design for bygninger i by.

Tildelt: kr 30,6 mill.

Prosjektnummer:

254699

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2016 - 2021

Midlene er mottatt fra:

WOODSOL (Wood frame solutions for free space design in urban buildings) utvikler konstruksjonsløsninger i tre egnet for industrialisering og bruk i bybebyggelse. Levevilkårene på kloden trues av klimagassutslipp og global oppvarming og byggebransjen står for om lag 40 prosent av klimagassutslippene. Mange av våre mest brukte byggematerialer er ikke bæredyktige med tanke på miljøeffektene. Trematerialer synes å være det eneste relevante byggematerialet som gir positiv effekt på klimaregnskapet. Trær som vokser har stor evne til å fange og lagre karbondioksid. Trematerialer som lagres virker som et karbonlager, og bruk av tre i bygninger medfører at våre bygg også fungerer som karbonlager. Verdens befolkning urbaniseres og gir behov for bygninger med flere etasjer for at ikke byene skal legge beslag på for store arealer og bruke mye ressurser på transport. Byggesystemer basert på tre har ikke hatt samme utvikling som andre byggematerialer, grunnet innføring av murtvang i byene i forrige århundre. Dette ble ikke endret før 1997 da vi innførte moderne funksjonsbaserte byggeregler. Det er derfor behov for å modernisere måten vi benytter tre i bybebyggelse og å støtte opp under den økende interessen for bruk av mere miljøvennlige byggematerialer. Prosjektet utvikler løsninger med rammekonstruksjoner i tre og momentstive sammenføyninger, og egner seg for by-bygg med 3 til 10 etasjer. Løsningene muliggjør åpen og fleksibel arkitektur med store åpninger i vegger, og uten tett plasserte søyler eller bærevegger. Gulvsystemene baseres på statisk samvirke (kompositt) mellom forskjellige komponenter i tre, og gir bedre egenskaper enn sammenlignbare systemer. En slik løsning gir enklere inndeling i brann celler, økt stivhet og muliggjør justerbar masse i gulvene, noe som gir gir bedre i komfort egenskaper (mhp vibrasjoner) og bedre lydisolasjon. Gulvløsningene forbedres ytterligere med momentstive forbindelser mellom gulv og vertikalt bærende elementer. Prosjektet er i ferd med å utvikle et praktisk byggesystem med dokumentasjon av de viktigste egenskapene. En prøveproduksjon av systemet samt en prøveoppstilling (mock-up) har vært gjennomført i samarbeid med Charlottenlund Videregående Skole, Trondheim. Prøveoppstillingen ble brukt til å undersøke de akustiske egenskapene, vibrasjoner og effekten av sammenkoblinger mellom elementene. Resultatene fra mock-up viser at en måleteknikk basert på målte vibrasjonsnivåer til golvelementet kan benyttes til å prediktere av-strålt lyd slik at man ikke må etablere ferdige rom med minimale flankebidrag for å kunne bestemme lydisolerende egenskaper. Dette er verifisert gjennom måling av samme golvelement i SINTEF sitt akkreditere lydlaboratorium i Oslo. Måleresultatene viser også betydelig positiv effekt av å bruke miljøvennlig fylling med pukk og dette gir god lydisolasjon, i kombinasjon med kjente prinsipper for oppbygging av overgolv. Deler av teknologien med bruk av lange innskrudde gjengestenger som forbindelser i trekonstruksjoner har vakt betydelig interesse og er allerede tatt i bruk i praktisk prosjektering av trekonstruksjoner.

The main objective is to develop industrialized structural solutions, based on moment resisting wooden frames, for use in urban buildings having five to ten stories open architecture. A growing potential for use of environmentally friendly building materials in urban buildings is addressed. An open and flexible architecture requires floors without closely spaced columns or walls, which accommodates large openings. A major limitation of wooden systems is the span length of the floors; the four to six meters spans of joisted floors are not suitable. Timber-concrete composite floors have many of the required qualities. The separation into fire compartments becomes easier, both stiffness and mass of the floors will increase, thus improving comfort properties such as vibration and sound insulation. The effectiveness of such a flooring system can be further improved by the introduction of moment resisting connections between floors and columns. These connections may also reduce the need for other horizontal stabilization systems, thus providing a larger degree of architectural freedom by absence of closely spaced columns or walls. The goal of the project is to develop a practical building system with necessary documentation of all relevant properties. The basic ideas and approaches for structural systems and components are the following - Moment resisting frames (MRFs) including prefabricated couplings (MRCs). - Prefabricated timber-concrete composite floors ( TCC) - Assembly and geometric tolerances The most critical challenges are related to structural, safety and comfort properties of the developed structural system, and the following issues will be studied: - Serviceability aspects; stiffness, deformation and vibrations - Safety requirements and performance - Acoustic properties and solutions. Sound insulation of floors, walls and flanking transmission. Effects of MRFs and coupling details - Fire safety concept and rating of the structural system.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

BIONÆR-Bionæringsprogram