Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Japan - Collaboration between SINTEF and Kyoto University on offshore wind and HVDC grids

Tildelt: kr 1,2 mill.

SINTEF Energi utvikler og benytter metoder og verktøy for å identifisere økonomiske offshore-nett strukturer som er relevante for kablede forbindelser av offshore vindparker og i krafthandel mellom regioner. Tilnærmingen tar hensyn til variabilitet i vind og etterspørsel. Fokuset hittil har vært på anvendelser i Nordsjøen. Offshore-nett som er relevante for Japan, er et interessant tilfelle der disse ideene kan brukes. Prefecture Universitetet i Osaka (og Kyoto) universitetet har et forskningsfokus rettet mot HVDC-nett, med vekt på dynamiske samvirkning med konvensjonelle HVAC-nett og stabilitet i kombinerte AC / DC-nett. Prefecture Universitet i Osaka utvikler metodikk og verktøy for "data-sentrisk" griddesign og -administrasjon, som har blitt brukt til stabilitetsvurdering, strøm/kraft flyt, diagnostikk og nettovervåking. SINTEF har understøttet forskningen i Japan ved å tilby måledata for validering av deres modeller med data fra vindparker. Felles forskningsarbeid har vært fokusert på Nordisk case og målet har vært å kombinere de ulike modellene i et felles case studium for å studere fordelene av å introdusere robust optimalisering i nett- og produksjonsplanlegging. Resultater av arbeidet har blitt presentert på DeepWind'18 og CMS 2018' konferansene.

The planned project will be within Energy Management in the fields of offshore wind power and HVDC grids. These are closely related as HVDC technology development is largely driven by demands created by offshore wind power, and the deployment of large offshore wind power plants far from shore requires HVDC transmission grid. The project collaboration will strengthen the ProOfGrids project by linking activities related to WP2 (Modelling of power converters and DC grid components) and WP3 (Analysis of component interactions during normal and fault conditions) with relevant activities at Kyoto University. Two specific topics have been identified as highly relevant for the associated ENERGIX project (ProOfGrids) and of strong common interest. These are A) Offshore HVDC Grids/Offshore grid Design and B) Offshore wind farm level control.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi