Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Norge - Nord Amerika samarbeid innen akvakultur biologi

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektet vil initiere, bygge og styrke langsiktig samarbeid og samhandling med ledende nord-amerikanske forskningsmiljøer som arbeider innen biologiske felt som er direkte relevante for å bygge kunnskap og dermed bidra til bærekraftig vekst i norsk havbruk. Vi søker å oppnå dette gjennom gjensidig besøk og utveksling mellom amerikanske, kanadiske og norske forskere for å diskutere relevante forsknings- tema, utfordringer og aktiviteter for havbruksnæringen. Disse forskningsmiljøene vil gjennom deltagelse i forskningsaktiviteter innen CtrlAQUA senteret bidra til økt forståelse av de fysiologiske mekanismene bak tilpasninger hos postsmolt i lukkede og semi-lukkede anlegg. Særlig aktuelt vil være bedre forståelse av laksens evne til gassutveksling og regulering av syre-base-balansen under intensive driftsbetingelser i lukkede anlegg. Dette forventes at kunnskap tilegnet gjennom prosjektet bidrar til forbedret vekst, helse og fiskevelferd hos post-smolt under intensive oppdrettsbetingelser. Det vil bli lagt til rette for utveksling av hovedfags- og doktorgrads studenter gjennom å gjøre vevsprøver fra pågående forskingsaktivitet tilgjengelig for studentprosjekter. Videre vil prosjektet åpne for samarbeid med det nye resirkuleringsanlegget til Universitet i British Columbia (inSEAS senteret) hvor de også jobber med Atlantisk laks. Prosjektet vil derfor være et viktig virkemiddel for utvikling av et sterkt, langsiktig og funksjonelt forskningssamarbeid mellom de deltakende forskningsmiljøer i Norge og USA og Canada.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning