Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Silver lining - a study of employability and learning trajectories of Late Career Learners

Alternativ tittel: SILVER - studie av aktiv deltakelse i arbeidslivet og læringsbaner blant "Late career learners".

Tildelt: kr 10,0 mill.

At Europa eldes, er en realitet som EU har tatt inn over seg, og er et tema som OECD har hatt fokus på. Mens politikerne er bekymret for pensjonsutgiftene, er andre opptatt av den fortsatt aktive deltakelsen til seniorarbeidstakere (55-67 år gamle). Dette prosjektet har forsøkt å finne ut hvordan læring i arbeidslivet kan øke andelen eldre arbeidstakere (Late-career learners) i arbeidslivet, og få flere til å ville fortsette å bidra som en del av arbeidsstyrken. Prosjektet har brukt flere metoder for å kaste lys over den eksisterende situasjonen og diskutere mulighetene for tiden framover. Internasjonal data fra OECDs PIAAC undersøkelse har blitt analysert,sammen med data fra SSB. For å forstå læring over tid og utforske noen av mytene som finnes om læring og læreevnen til seniorarbeidstakere, har vi har også gjennomført noen eksplorative casestudier i noen utvalgte næringer. Disse case-studiene har gitt oss en bedre forståelse for preferanser til eldre arbeidstakere og viktigheten av uformell læring i ulike arbeidssituasjoner. Prosjektet har også avdekket noen faktorer som kan hindre eller fremme læring. Disse analyser sammen med caser har resultert i 6 viteskapelig publikasjoner og 6 som er under arbeid. Vi har også prioritert dialog med arbeidslivet og med policy enheter som arbeider med voksenlæring, seniorer og kompetanseutvikling. Funn tyder på at det er et positiv forhold mellom høyere utdanning alderen når man går av med pensjon; alderen man er, når man tar høyereutdanning påvirker også pensjonstidpunkt. Vi har funnet flere eksempler hvor eldre arbeidstakere spiller en nøkkelrolle i forbindelse med innføring av ny teknologi, både IKT og robotiserte systemer, ved å bruke deres erfaringsbasert læring. Vi har også funn som kan bidra til en bedre forståelse av fordeler og begrensninger med begrepet "livslanglæring" for eldre arbeidstakere. Prosjektets hjemmesider: http://www.projectsilverlining.com/

As well as publishing in academic jounals the project has aimed to provide relevant research-based information to employers and policy-makers. We have had a productive cooperation with Kompetanse Norge and contributed to Kompass 2019. We have had workshops with the organisations where we carried out case studies, (public sector and industry) Our contact with the Norwegian "Senter for seniorpolitikk" has proved invaluable, as a communication channel and also challenging us to publish more of our finds from the qualitative studies. There has also been interest from journalists interested in the link between our research and current policy on adult learning and employment. One of the surprises has been finding that some older employees have competence which is particularly valued, and we are currently working on a book on this theme. Another interesting finding has been that older employees prefer different forms of learning and this the theme of a forthcoming publication.

This project addresses the issue of the ageing Norwegian workforce by examining the relationship between education or learning and the active participation of older adults in the work force. Using recent statistical data on employment and various forms of learning in Norway, we will analyse how the ability to remain in employment may be related to lifelong learning and skills among older adults. We will use qualitative methods to carry out in-depth studies of the learning trajectories of older workers in the workplace, adding to our understanding of the roles of informal or non-formal learning at work. Throughout the project, we will involve external stakeholders, such as HR-managers and those influencing policy on older employees, in an ongoing dialogue. We will also disseminate our findings in the form of academic publications. By carrying out both quantitative and qualitative studies, we will seek to identify the forms and trajectories of learning that are most conducive to the continued employment of older adults and explore whether there are gaps or weaknesses in current national policies in this area. Better and more targeted measures addressing late career learners may increase their employability and their motivation to postpone retirement, and thereby contribute to more active aging and reduced public costs for pensions and health care. The project will be carried out by a strong team of Norwegian and international researchers as well a representative from the Norwegian agency of lifelong learning. The researchers have complementary skills making it possible to use multiple methods to address the same questions.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon