Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Ecosystem footprints: Land Use Impacts and their Socioeconomic Determinants

Alternativ tittel: Økosystem fotavtrykk: påvirkninger fra arealbruk og deres sosioøkonomiske determinanter

Tildelt: kr 6,5 mill.

Miljøavtrykk gjør at forbrukere, myndigheter og næringsliv kan forstå presset de legger på miljøet gjennom forsyningskjeden. Nåværende modeller beregner fotavtrykk ved å følge ressursen fra primærprodusenter til sluttforbrukere gjennom milliarder av globale forsyningskjeder. Målet med dette prosjektet er å utforske hvordan man kobler sammen disse ressursregnskapene, så vel som de økonomiske modellene som er bygget oppå dem, til romlig eksplisitte miljødata. Lagdeling i miljøkonsektskart gjør det mulig å gjøre kombinerte vurderinger som vurderer både ressursbruk / produksjonsaktivitet og observerte miljøpåvirkninger. Resultatene fra dette prosjektet kan hjelpe elektroverktøy slik at husholdninger, bedrifter og beslutningstakere vil kunne se hvor miljøpåvirkningen av beslutningene deres skjer. Muligheter blir dermed tilgjengelige for å involvere aktører langs hele forsyningskjeden til å delta i å sanere miljøpåvirkningen. På denne måten lar vi forbrukere i Norge knytte miljøpåvirkningen av produktet helt tilbake til bonden i Brasil. Dette prosjektet ble banebrytende for nye forskningsmetoder for å koble romlige miljøkonsekvensdata til databaser av globale forsyningskjeder (MRIO-tabeller) Prosjektet resulterte i 16 fagfellevurderte vitenskapelige artikler, 14 foredrag og presentasjoner, og forskningsresultater ble omtalt i massemedier, inkludert høydepunkter i vitenskap og natur klimaendringer, og skrevet om i National Geographic, Scientific American, TIME, The New York Times , The Washington Post, Discover Magazine, AFP (på flere språk), Le Monde, FAZ, El Mundo og annen internasjonal presse. Forskningen som er påbegynt i dette prosjektet fortsetter i det FRIPRO-finansierte BYMARKA-prosjektet. Der dette prosjektet hadde som mål å koble romlige databaser til opprinnelsespunktet for forsyningskjeder, tar det nye prosjektet sikte på å detaljere i høyere oppløsning hvor disse forsyningskjedene og og hva forbrukere i byer kan gjøre for å redusere deres totale fotavtrykk.

- 16 scientific papers - 14 conference presentations - Media coverage on biodiversity footprints including from NY Times, National Geographic, Scientific American - Publication on mapping carbon footprints highlighted in Science - Project work continues with FRIPRO-funded BYMARKA project

Historically, land use has been driven by local demand for food and natural resources. Today, however, globalization means that consumer demand from around the world drives land use change. Environmental regulation and policy has focused primarily on reducing the impacts of production at the point of impact, but ultimately it is consumer demand that drives all activity. Consumers, and the governments and companies that link them to primary producers, can be involved in reducing humanity's environmental footprint and can work toward reducing pressure on biodiversity stemming from land use change. Footprint accounting links consumers, through global supply chains, to primary producers. However, current footprint accounts only provide results based on economic and environmental information at the national level. There is a need for connecting socioeconomic models to earth systems models and datasets that provide information at the grid-cell level. Earth system models and satellite datasets provide consistent global data across a variety of environmental impact categories including forest loss, land use change, and biodiversity impacts. The aim of this project is to link these empirical observations to socio-economic global supply chain models in order to trace land footprints in ultra-fine detail. As a contribution to the broader research agenda to comprehensively link earth systems models and multi-region input-output models (MRIOs), this project will therefore develop new methods via a series of specific studies that will serve as a paradigm-shifting starting point for longer-term development in spatially explicit footprinting.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling