Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

WindScanner ESFRI Interim Phase Participation

Tildelt: kr 0,25 mill.

WindScanner er et infrastruktur prosjekt på ESFRIs roadmap. Interimprosjektets formål er å delta i å fremskaffe dokumentasjon og organisering for en ERIC-implementering. Deretter vil deltakerlandene søke å få forpliktelse fra minst 3 eller flere medlemsland til å delta i etableringen av en felles europeisk infrastruktur. Norge kan være en av disse statene som EØS-medlem og kan søke om etablering av en norsk node gjennom forskningsrådets infrastrukturprogram. I arbeidet med statutter utkastene som er utarbeidet i Preparatory Phase prosjektet bli endret basert på kommentarer og innspill fra regjeringer og nasjonale kontaktpunkter. WindScanner ERIC forventes å etablere sin hub ved DTU, Danmark. Huben har hovedsakelig administrative oppgaver, inkludert opplæring og delt data hosting. Utstyret vil bli distribuert i deltakerlandene (distribuert infrastruktur). Utstyr fra forskjellige land kan - og har blitt testet til - brukes sammen i felles internasjonale kampanjer. Det overordnede målet med dette prosjektet er å sikre at WindScanner-anlegget passer til interessene til det norske forskningsmiljøet og industriinteresser.

WindScanner.eu is a joint European distributed research infrastructure for wind energy that is on the EFSRI Roadmap 2010 and is seen as strategically important by SINTEF Energi and other leading wind energy research institutes in Europe. SINTEF Energi has participated in the WindScanner Praparatory Phase (PP) project as a national hub, representing all relevant Norwegian research institutes. The project now enters the next phase where focus for the partners will be on establishing and operating an European Research Infrastructure (ERIC). We seek funding from the Research Council for 2 years for continued support in our role as a national coordinator and thereby contribute to the work of the European consortium; to keep and coordinate a national network and clarify how a future Norwegian WindScanner node will be.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt