Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Hvordan få full kontroll med lakselus?

Tildelt: kr 92 145

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

256082

Prosjektperiode:

2015 - 2017

Geografi:

Seminaret er et samarbeid mellom Veterinærinstitutett og NMBU. Veterinærmiljøene på Adamstuen (NMBU og VI) har lang forskningserfaring og er sentrale aktører innen forskning på overvåking, resistensutvikling hos lakselus, smittespredning/smittedynamikk, forebygging og ulike behandligsformer. Seminaret skal formidle synspunkter og skape debatt i forhold til dagens handering av luseproblemet og se de muligheter som ligger i dagens forskningsresulater og generelle epidemiologiske tilnærminger.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning