Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Vitamin K2 i meieriprodukter

Alternativ tittel: Vitamin K2 in Dairy products

Tildelt: kr 0,25 mill.

Vitamin K2 har mange gode effekter på helsa. Meieriprodukter som ost og surmelk er våre viktigste kilder til vitamin K2, men dette er dårlig kjent. Myndighetene har tillatt at innholdet kan deklareres med helsepåstand om at vitamin K2 er viktig for sterke bein. For å deklarere innholdet av vitamin K2 på et produkt kreves det at innholdet i en porsjon overstiger 15 % av anbefalt daglig inntak av vitamin K. Meieriproduktenes innhold av K2 viser stor variasjon. Vi har utviklet en enkel og følsom metode for å måle innholdet av vitamin K2 og gjort en screening av K2-innholdet i Tines oster og syrnede produkter. Vitamin K2 produseres av melkesyrebakteriene som benyttes i framstillingen av meieriproduktene, og vi har arbeidet for å finne betingelser som øker gir økt produksjon i slike bakterier. Et resultat av arbeidet er at Tine lanserte en ny syrnet drikk med høyt innhold av vitamin K2 hvor innholdet av vitamin K2 for første gang deklareres på forpakningen. Vi studerer hvordan genetiske endringer i melkesyrebakteriene påvirker K2 produksjonen. Vi benytter klassiske muatsjonsteknikker og genmodifisering av laboratoriestammer. Vi har lykkes i å endre K2 produksjonen i slike stammer, og oppnådd mer enn firedobling av vitamin K2 produksjonen. Kloning har vist hvilke gener som har betydning for hvor mye vitamin K2 som lages. Vi har også klart å øke produksjonen av vitamin K2 ved å endre vekstbetingelsene for bakteriene. I den vestlige verden er subklinisk vitamin K mangel ikke uvanlg. I screeningen av ost viste det seg at Jarlsberg har et høyt vitamin K2 innhold. I samarbeid med Meddoc har vi foretatt en klinisk studie hvor friske frivillige spiste ulike doser Jarlsberg i 5 uker. Resultatene av blodprøver viste at selv moderate mengder Jarlsberg hadde betydelig positiv effekt på vitamin K status i disse personene. En annen gunstig effekt var at kolesterolnivået sank.

Vi har 1 Analysemetode. Muligjør deklarering av vitamin K innholdet i Tines produkter med helsepåstand om at det er viktig for skjelettet. Viktig for Tine for de forventes å ha positiv effekt på salget. 2 Vi har analysert Tines produkter 3 Vi har funnet fram til metoder som kan gi høyere K2 innhold i produktene. Men GMO er best. Foreløpig ikke tillatt 4 Vi har påvist helsemessige fordeler ved å spise en viatmin K2-rik ost (Jarlsberg).

I det vestlige kosthold er fermenterte meieriprodukter (ost, syrnet melk) de viktigste kildene til vitamin K2, men innholdet viser stor variasjon. EFSA har godkjent at produkter med tilstrekkelig høyt innhold av vitamin K2 kan merkes med helsepåstand om at vitamin K er viktig for skjelettet. Nyere forskning viser at vitamin K2 også har mange andre positive helsemessige effekter. Vitamin K2 produseres av bakteriekulturer som brukes i ost og syrnet melk. Vi vil vi gjøre systematiske undersøkelser med bakteriekulturene for å finne hvilke forhold som påvirker syntesen av vitamin K2, og naturlige varianter av bakteriekulturene med forhøyet K2 produksjon vil bli isolert. Basert på resultater fra dette arbeidet vil produksjonsprosesser bli tilpasset for å oppnå produkter med jevnt, høyt innhold av vitamin K2.

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Finansieringskilder