Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Økt sortiment, kvalitet og verdi av fryste norske grønnsaker

Alternativ tittel: Increased range, quality and value of frozen Norwegian vegetables

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

256388

Prosjektperiode:

2016 - 2019

Geografi:

Samarbeidsland:

NORFRYG: Økt sortiment, kvalitet og verdi av fryste norske grønnsaker. Prosjektet med et budsjett på 10,8 millioner NOK over tre år har vært delfinansiert av Norges forskningsråd, Findus og to av deres produsenter. Prosjektet skulle utvide sortimentet av norske grønnsaker for bearbeiding, innfrysing samt dokumentere kvaliteten fra råvare til ferdig produkt av norske fryste grønnsaker. Dette ble gjennomført for å øke sortiment, kvalitet og verdi av fryste norske grønnsaker. KLODEN KOKER GÅ I FRYSERN: Norske grønnsaker kan være et mer bærekraftig alternativ til import, men norsk sesongen er kort og det er mye svinn på lager, i butikk og i husholdninger på ferske grønnsaker. I motsetning er det lite svinn mellom produsent, fabrikk, omsetning og hos sluttbruker for fryste grønnsaker. I Findus blir alt restråstoffet også benyttet som tillegsfôr til lokale husdyrprodusenter. I tillegg til lite svinn og bra med helsekomponenter er de fryste grønnsakene ferdig oppkuttede og klare til å spises etter en rask varmebehandling gjerne i stekepanne. I fryseren handler sluttbrukere norske grønnsaker utenom sesong som har lite miljø belastning. Men, kategorien fryste grønnsaker har på mange måter stått stille i lang tid og det kan fremdeles virke mindre fristende å dykke ned i en brønnfryser enn å plukke ferske fargerike importerte grønnsaker i de flombelyste frukt og grøntavdeling. Målet med NORFRYG var å utvide konsum av grønnsaker generelt samt å gjøre tilbudet av norskdyrkede grønnsaker mer attraktivt og tilgjengelig. NORFRYG har skapt merverdi for fryste grønnsakprodukter gjennom, dyrkningsforsøk, optimalisering av bearbeiding og ved brukerdrevet innovasjon som har bidratt inn i nye produkter. Her har NORFRYG prosjektet observert forbrukere i hjem og i butikk for å samle ny innsikt som har gitt bedre produkter i frysedisken. Forskningsbasert dokumentasjon av ny prosesseringsteknologi på produktenes kvalitet helt fram til forbrukers tallerken, som helserelaterte innholdsstoffer, tekstur, farge, smak og andre preferanser hos forbruker har ligget til grunn for økt verdi på sluttproduktene. Utvalgte produkter for forskningsprosjektet har vært kulturer som representerer store volumer som erter, gulrot, blomkål, rosenkål, bønnevarianter, beter, fennikel, jordskokk samt økologisk dyrkede varianter av de nevnte. Findus Norge AS, Brødrene Freberg DA og Hoppstad Gård har sammen med matforskningsinstituttene Nofima AS og University of Chemistry and Technology i Prague i Tsjekkia gjennomført forskningsprosjektet.

Konklusjon: Etablering av nye grønsakssorter for produksjon til industriell bearbeiding og frysing tar ofte mer enn tre år, siden industri sorter og deres krav er ulik konsumgrønnsaker og det er få sorter å velge mellom som trives under norske vekstbetingelser. NORFRYG har testet 22 nye kulturer der 2-3 av disse fortsetter i 2019 som små kommersielle nye grønnsaks kulturer for bearbeiding hos Findus. Fryste grønnsaker beholder farge og næringsverdi godt over lang tid. Steking i panne er ofte den beste måten å tilberede fryste grønnsaker på både for å bevare tekstur, næring og for generell aksept hos forbruker. Anbefalinger: For bearbeiding i hjemmet vil pannesteking være å foretrekke både for bevaring av helsekomponenter og for generell aksept blant forbrukere.

Produktgruppen fryste grønnsaker har en utfordring med et noe dårlig rykte spesielt på konsistens. Frossen mat er tradisjonelt billigere mat og blir forbundet med redusert kvalitet sammenlignet med ferskt. Det er fortsatt for lite vitenskapelig dokumentasjon omkring fryste grønnsaker, og det er nødvendig med mer forskning som viser effekter på næringsinnhold og sensoriske egenskaper, samt mer forståelse av forbrukeraksept og et utvidet sortiment for økte valgmuligheter og økt forbruk. Her trengs ny forskning på utvidelse av dagens sortiment på fryste grønnsaker, ny teknologi for innfrysning, mer kunnskap om næringsinnhold på frystegrønnsaker, sensoriske egenskaper og forbrukeratferd. Ferskdamping skal kunne gi høyere kvalitet både smaks- og næringsmessig sammenlignet med tradisjonell blansjering i vann, men vitenskapelig dokumentasjon på dette er mangelfull. Lite vet vi om hva som skjer med produktene under bearbeiding i hjemmet. Vi ønsker også å dokumentere optimalisert metoder for bearbeiding av fryste grønnsaker hos sluttbruker for å kunne bevare viktige helsekomponenter helt frem til tallerkenen. Her blir tre ulike fagområder innen matforskning involvert: Kjemisk analyse av helsekomponenter, forbruker og sensorisk forskning, samt innovasjonsforskning innen nye varer og tjenester på mat. Produksjon av publiserbar vitenskapelig dokumentasjon er et mål for NORFRYG. Det å følge de fryste grønnsakene helt frem til tallerkenen representerer noe nytt innen dokumentert forskning.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Finansieringskilder