Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Intelligent maskinering av dype komplekse hull

Alternativ tittel: Inteligent Machining

Tildelt: kr 5,7 mill.

Intellma prosjektet har utviklet en ny produktserie for optimalisering, overvåkning og kontroll av avanserte maskineringsprosesser. I fly- og olje & gass industrien er de maskinerte komponentene ofte laget av svært dyre materialer og med strenge toleransekrav til de maskinerte flatene. Dette gjør at feilmarginene er små og kostnadene store ved feil. I et tidligere prosjekt, har det blitt vist at integrerte sensorer i verktøyet, kan gi operatøren et godt hjelpemiddel for å overvåke prosessen i en mye mer detaljert måte og med bedre sluttresultat. Intellma prosjektet har tatt dette et stort steg videre, med å utvikle løsninger og hardware for at verktøyet kan kommunisere med operatøren og maskinen. Systemet kan nå presentere informasjon om bearbeidingsprosessen under prosessens gang, slik at kritiske parametere blir nådd. Skulle en kritisk situasjon oppstå vil en «avbryt» kommando kunne bli sendt til maskinene. Flere av CNC maskinene til våre samarbeidspartnere, som WFL og Mazak, har fått installert denne teknologien og er under testing. Dette er vist frem på flere messer, under navnet Silent Tools Plus og noen produkter er lansert med denne teknologien. Softwaren er nedlastbar fra Microsoft store og har et intuitivt brukergrensesnitt, slik at det skal være en lav brukerterskel til å ta det i bruk.

Teknologien og produktene utviklet, viser informasjon fra bearbeidingsprosessen og tilbakekobling til CNC maskinene. Dette er vist frem på flere ulike messer, bla IMTS 2018. Dette var en av hovedmålsetningene i prosjektet å få til dette teknologien. Produktene med denne teknologien heter Silent Tools Plus. På IMTS 2018 vant dette produktet Innovasjonsprisen for mest innovativt produkt, av 2400 utstillere. Vi har fått en ledende posisjon for denne sensorteknologien i bransjen. Introduksjon av slike industri 4.0 verktøy er i markedet er krevende og vi ser dette tar tid. Det at prosjektet har tatt frem nye produkter med både sensorer, firmware og software, har satt interne systemer under press. Produkter krever mye mer og har medført ganske store interne enderinger. Dette har således løftet bedriften flere hakk og gjør oss mer konkurannse kraftige. I dag tilbys flere varianter av Silent Tools Plus, til kunder i store deler av verden, bassert på teknologien tatt frem i prosjektet.

Sandvik Teeness utvikler og produserer vibrasjonsdempede verktøy for krevende maskineringsoppgaver. Vanlige anvendelser for verktøyene er produksjon av deler til flyindustrien eller olje- og gassindustrien, der man bearbeider store arbeidsstykker i kostbare materialer og med strenge krav til nøyaktighet. I denne typen bearbeiding er det nødvendig med høy prosessikkerhet, og det er ønskelig med avansert funksjonalitet for overvåking og styring av prosessen. Prosjektets overordnede ide er å utvikle et nytt konsept for optimalisering, overvåking og styring av krevende bearbeidingsprosesser. Konseptet baserer seg på Sandvik Teeness nyutviklede Smart Tools teknologi som har sensorer integrert i verktøyet som kan overvåke prosessen og gi informasjon til operatør om avvik og vibrasjonsproblemer. Det nye konseptet skal ta teknologien et stort skritt videre ved å utvikle en plattform for sanntidskommunikasjon direkte med maskinstyringen. Ved å tilby korreksjonsalgoritmer som påvirker maskinstyringen direkte vil vi kunne forbedre både presisjon og effektivitet i maskineringsprosessen. Videre ønsker prosjektet å realisere prinsipper fra Industri 4.0 når det blant annet gjelder deling av sensordata, kommunikasjon mellom maskiner i en prosesskjede, og mulighet til å tilby service og assistanse over internett. Forskningsutfordringene er tilknyttet: -Algoritmeutvikling for behandling av sensordata for å beskrive og tolke maskineringsprosessen som er utført. -Etablere sanntidskorreksjonsalgoritmer som kan kommunisere med maskinstyringen -Utvikle elektronikk, liten nok til å passe inn i de verktøyene kunden har behov for -Utvikle dette til et komplett system, sammen med det fysiske verktøyet, som er brukervennlig og kan gi kunden økt verdi i sine prosesser.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena