Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Partnersøk ICT2015 Lisboa

Tildelt: kr 7 303

Asplan Viak Internet AS (Avinet) er en bedrift etablert som et resultat av en indikator på et EU finansiert forskning- og utviklingsprosjekt i femte rammeprogram - Odin Mobile. Siden vi ble etablert i 2001 har bedriften deltatt i en rekke ulike prosjekter innenfor EU sine rammeprogram, Interreg og CIP. Et bredt og fungerende nettverk er en forutsetning for en bedrift som Avinet sin deltagelse i europeisk forskning- og utvikling. Et slikt nettverk etableres og vokser gjennom deltagelse og synlighet på relevante arenaer. Avinet deltok på ICT 2014 i Vilnius i fjor og høstet der både kunnskap og nye forbindelser. Avinet er en kunnskapsbedrift med fokus på kartløsninger. Vi har arbeidet mye innenfor to domener, europeisk kulturminnedata og miljø- og plandata gjennom Inspire direktivet. Sistnevnte er en viktig premiss for konseptet "smarte byer" der vi sammen med vårt mor-selskap Asplan Viak arbeider med problemstillinger knyttet til fornybar energi og effektive transportmidler. Avinet vil delta på ICT 2015 for å avdekke programmer og utlysninger knyttet til disse feltene og finne relevante partnere å skrive søknader sammen med.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon