Tilbake til søkeresultatene

FINANSMARK-Finansmarkedet

Norges bidrag til OECDs globale undersøkelse «Befolkningens finansielle kompetanse og deltakelse»

Tildelt: kr 0,65 mill.

Prosjektnummer:

257251

Prosjektperiode:

2015 - 2016

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Budsjettformål:

FINANSMARK-Finansmarkedet