Tilbake til søkeresultatene

FINANSMARK-Finansmarkedet

Norges bidrag til OECDs globale undersøkelse «Befolkningens finansielle kompetanse og deltakelse»

Tildelt: kr 0,65 mill.

Budsjettformål:

FINANSMARK-Finansmarkedet

Finansieringskilder