Tilbake til søkeresultatene

FMETEKN-FME - teknologi

Research Centre for Sustainable Solar Cell Technology

Alternativ tittel: Forskningssenter for bærekraftig solcelleteknologi

Tildelt: kr 114,0 mill.

Forskningssenteret Research Centre for Sustainable Solar Cell Technology (FME SUSOLTECH) samler ledende forskningsgrupper i Norge med ledende selskaper i solcelleindustrien fra inn- og utland. I dag domineres solcelleindustrien fullstendig av silisiumbaserte solceller, noe som forventes å fortsette i mange år fremover. En overgang til et mer bærekraftig energisystem basert på fornybare ressurser er avhengig av tilgang til stadig større volumer av bærekraftige silisiummaterialer, ingots og wafere som muliggjør fremstilling av stadig mer effektive solceller, solcellepaneler og solenergisystemer. Allerede i dag er behovet enormt: den globale industrien lager rundt 40 milliarder solceller per år med dagens tempo. Disse lages av et like enormt antall wafere som igjen er basert på godt over 500 000 tonn med superrent silisium. Den forventede videre veksten i solcelleindustrien representerer derfor en enorm kommersiell mulighet, også for norske selskaper som kan levere slike materialer. En norsk, industriell spesialitet er nettopp silisiummaterialer, ingots og wafere til bruk i den globale industrien. Senteret bidrar til en styrking av disse selskapene i en konkurranseutsatt industri gjennom utvikling av nye produksjonsprosesser som muliggjør renere produksjon, lavere kostnad og bedret materialkvalitet. Dette gjør senteret gjennom forskning langs hele verdikjeden. Senteret overvåker i tillegg produksjonen fra solcelleanlegg for å demonstrere effekten av den planlagte utviklingen av materialer og prosesser på bade kostnad, miljøfotavtrykk og kostnad. Aktiviteten innen solcelleanlegg støtter en sterkt voksende bransje i Norge innen installasjon og drift. Denne bransjen vil vokse videre i årene som kommer. På årets solcellekonferanse lanserte FME SUSOLTECH sitt interaktive kart over overvåkede og tilgjengeliggjorte solcelleanlegg. Senteret har også med selskaper som i dag ikke regnes inn under solcellebransjen, blant annet organisasjoner, arkitektbyråer og energiselskaper. Disse trekker på senterets brede kompetanse for å utvikle nye næringsmuligheter. Dette senteret er det viktigste nasjonale tyngdepunktet for kompetanse og innovasjon for den voksende industrien med en basis i Norge frem mot 2025. 2021 var et svært produktivt år for FME SUSOLTECH. Senteret publiserte bredt innenfor temaer langs hele verdikjeden for produksjon og bruk av solceller. To av senterets stipendiater disputerte i 2021, og 20 masterstudenter var tilknyttet senteret dette året. Senterets forskning har ledet til flere viktige innovasjoner, deriblant miljødeklarasjoner for silisiummaterialer til solcellebruk, et snøsmeltesystem og prosesser som muliggjør produksjon av ingots med større volum, og dermed lavere kostnader.

The Research Centre for Sustainable Solar Cell Technology joins the leading Norwegian research groups with a strong cluster of companies from Norway and abroad. Today, Si-based solar cells completely dominate the industry, a situation that is expected to continue. A successful transition to a more sustainable energy society will rely on access to increasing volumes of sustainable Si feedstock, ingots and wafers suitable for the production of increasingly efficient solar cells and modules. The anticipated future growth of the solar industry will lead to huge commercial opportunities. Norwegian companies, many of which specialize in production of Si materials for a global industry, are well placed to take place in this growth. In order to strengthen their position in a fiercely competitive industry, new production processes combining further reductions in costs with improved material quality are needed. The Centre research targets both cost reduction and solar cell efficiency increases by innovation along the full value chain of production. The Centre will monitor the performance of solar power plants to demonstrate the effect of planned development of materials and processes on the overall cost and environmental footprint of solar electricity. This activity will also support sustainable and cost-effective growth of a growing domestic industry in installation and operation of solar power plants. This industry will grow in the coming years because of cost reductions and stricter environmental regulation, in particular in buildings. In addition to solar companies, the Centre also includes large Norwegian energy companies and organizations who will draw upon the partner's broad competence to develop entirely new business. The resulting Centre will be the most important competence and innovation platform for a growing and broad domestic solar cell industry towards 2025.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

FMETEKN-FME - teknologi

Temaer og emner

LTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningPortefølje Industri og tjenestenæringerInternasjonaliseringMobilitetLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje Energi, transport og lavutslippLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiEnergiNanoteknologi/avanserte materialerPortefølje Muliggjørende teknologierAvanserte produksjonsprosesserPolitikk- og forvaltningsområderFornyelse og innovasjon i offentlig sektorLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetMiljøvennlig energiFornybar energi, solLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Fagmiljøer og talenterLTP2 Innovasjon i stat og kommuneAnvendt forskningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerMiljøteknologiNaturmangfold og miljøGlobale utfordringerBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriGrunnforskningInternasjonaliseringBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)LTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapPortefølje Naturvitenskap og teknologiEnergiFornybar energi, solMiljøteknologiAnnen miljøteknologiNaturmangfold og miljøMiljøteknologiNaturmangfold og miljøBærekraftig energi