Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Modular Agricultural Production System

Tildelt: kr 0,15 mill.

Intravision har igjennom en rekke forskningsprosjekter (NFR, EU-7, Eurostar, Canadian Space) og industri-samarbeid utviklet en unik plantevekst teknologi basert på anvendelse av smalspekter lysdioder (LEDs), og oppbygging av lys-systemer med variabelt datakontrollert spektrum. Intravision's særposisjon i forhold til konkurrenter ligger innen evnen til å endre lys-spektrum og optimalisere dette for forskjellige vekstfaser, samt i den totale bredden av lys-spekteret som i tillegg til foto-aktivt lys (PAR) også inkluderer UVA og IR lys. Disse spektrum variable lys-systmene anvendes både direkte som lamper i veksthus, eller integrert i flere lags systemer for å produsere planter innendørs i kontrollerte miljø (Controlled Environment Production). Intravision har per idag kunder i USA/ Canada, Midt Østen og i Asia både innen leveranser av flere lags planteproduksjons-systemer og innen supplementært lys til veksthus. Prosjektetsøknaden til Fast Track for Innovation Pilot, handler om å introdusere, adaptere og demonstrere denne teknologien til et nord-Europisk marked. Intravision har i samarbeid med Innovyat (konsulent) og Aarhus Universitet etablert en partnergruppe bestående av planteprodusenter i Danmark og på Island for å fremme søknaden. LED lys systemene som skal demonstreres vil representere betydelige innsparinger i form av energiforbruk (opp mot 60%), samtidig som de kan øke produktivitet og/eller produktkvalitet.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020