Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

JPI Oceans - Mikroplast - EPHEMARE - UiO - ECOTOXICOLOGICAL EFFECTS OF MICROPLASTICS IN MARINE ECOSYSTEMS

Tildelt: kr 1,7 mill.

Det overordnede målet til EU-prosjektet EPHEMARE var å beskrive opptak og effekter av både mikroplast og miljøgifter bundet til mikroplast hos pelagiske og bentiske marine organismer. Prosjektet har 16 partnere fra 10 europeiske land og har fokusert på den vanligste typene mikroplast i havet, LDPE, men har også omfattet andre typer mikroplast, som PET, PP og PVC. Mikroplast vil i stor grad ende opp på havbunnen og dette delprosjektet har hatt et hovedfokus på hvordan mikroplast påvirker sediment-levende organismer. For å undersøke dette har det blitt gjennomført kontrollerte forsøk der mikroplast ble tilsatt i sedimentet siden de utvalgte artene spiser detritus på overflaten av sedimentet (skjellet Abra) og i selve sedimentet (nøtteskjell, Ennucula). Resultatene viser at konsentrasjoner av mikroplast som finnes i forurenset sediment påvirker energiomsetning i Abra og nøtteskjell. Det er også gjennomført et feltstudie i indre Oslofjord. Alle artene som ble innsamlet i indre Oslofjord hadde mikroplast i tarmen eller vevet, og forekomst innen hver art varierte fra 5 til 60 %.

En forståelse av at de konsentrasjonene som finnes av mikroplast i forurenset sediment i dag faktisk kan påvirke organismene som lever der. Dette betyr at det haster med å redusere tilførslene.

Plastics, synthetic polymers virtually unknown prior to their broad commercialization in the 1950s, are ubiquitous in the environment, and their global production continues to rise. They are not biodegradable, but undergo weathering that renders their fragments more fragile, and combined to hydrodynamics produce increasingly small particles termed microplastics (MPs), readily taken up by suspension and sediment feeders, and incorporated into trophic webs. MPs can concentrate hydrophobic chemicals, persistent pollutants (PPs), found in low concentrations in seawater. EPHEMARE targets (1) the uptake, tissue distribution, final fate and effects of MPs in organisms representative of pelagic and benthic ecosystems, and (2) the potential role of MPs as vectors of model PPs that readily adsorb to their surfaces. The consortium, of true trans-European composition (16 partners from 10 countries), includes experts in biological effects of marine pollutants at molecular, cellular, physiological and organismic levels, up to-date singular facilities for aquatic toxicity testing under strict QA/QC conditions, and some of the world leading teams in MPs research. The EPHEMARE multidisciplinary consortium will allow identification of operational biomarkers with potential for MP detection in the environment. The composition and capacities of the partnership allow in-depth studies on fundamental mechanisms underlying these effects. The main focus of the current sub-project is sediment-dwelling organisms, including laboratory and field studies. In addition, a field survey will be performed to compare the situation in the Skagerrak with other coastal areas in Europe (including the Mediterranean).

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø