Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Norske deltagelse i Public Private Partnership for en Bærekraftig Prosessindustri - SPIRE 2015

Alternativ tittel: Norwegian participation in PPP SPIRE

Tildelt: kr 0,54 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

258057

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2016 - 2017

Midlene er mottatt fra:

EUs initiativ for prosessindustrien (SPIRE) representerer et betydelig potensielt marked for norske FoU-miljøer og industri. SPIRE dekker mer enn 7 industrisektorer i Europa og medlemmene av SPIRE består til sammen av 150 medlemmer fra industri, forskning, industriforeninger og teknologiplattformer. SPIRE er et Public Private Partnership under Horisont 2020 med høy relevans for prosessindustrien i Norge. Så langt har Norske aktører lykkes godt med å vinne prosjekter og bidratt med å utforme innhold til utlysningstekster. Siste arbeidsprogram for perioden 2018-2020 er nå publisert og SPIRE har ca 100 Meuro utlyst i for 2018, og tilsvarende beløp for 2019 og 2020. SPIRE jobber nå med å fornye kontrakten for FP9

EUs nye PPP initiativ innen ressurs - og energieffektivisering for prosessindustrien (SPIRE) representerer et betydelig potensielt marked for norske FoU-miljøer og industri. SPIRE dekker mer enn 8 industrisektorer i Europa. Medlemmene av SPIRE består til sammen av over 150 medlemmer fra industri, forskning, industriforeninger og teknologiplattformer. SPIRE er et kontraktsbasert Public Private Partnership mellom Den europeiske industrien og EU-Kommisjonen og er del av H2020. Utvikling av arbeidsprogram for 2018-2020 vil foregå i 2016 og avsluttes på våren 2017 SINTEF er sentralt plassert i SPIRE gjennom flere verv. SINTEF er representert ved Duncan Akporiaye i styringsgruppen og Stian Nygaard som deltar i Partnership Board (PB)samt er chair for en av fem arbeidsgrupper. Richard Heyn vil også være co-chair for en arbeidsgruppe og reserve til PB. I tillegg har SINTEF fageksperter som bidrar inn mot de tekniske arbeidsgruppene. Prioriteringer for området gjøres i nært samarbeid med industrien og dette sikres gjennom samarbeid med EU-nettverket Prosin Europe. SINTEF innehar en nøkkelposisjon i SPIRE hvor det er størst mulighet for å påvirke innretning og innhold av prioriteringer og utlysninger. Med SINTEF som medlem av styret, PB og med eksperter i de tekniske arbeidsgruppene er dermed mulighetene store for å påvirke i favør av norske interesser inn mot et viktig initiativ under Horisont 2020.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena