Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Semicolon samhandlingsarena om Altinn Strategi

Tildelt: kr 49 999

Høringsfristen for Altinn-strategi er 11-. mars 2016. Vi tar sikte på å holde arrangementet i begynnelsen av februar 2016. Vi vil strukturere debatten/dialogen ved de tre begrepene rolle, strategi og forretningsmodell. Se tentativt program som er lastet opp som pårosjektbeskrivelse.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon