Tilbake til søkeresultatene

INT-BILAT-BILAT-ordningen

JSPS: Phylogenetic comparative analyses of evolvability using genetic variance co-variance matrix

Tildelt: kr 0,38 mill.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INT-BILAT-BILAT-ordningen