Tilbake til søkeresultatene

JPIWATER-Water challenges for a changing world

JPI Water - INnovations for eXtreme Climatic eventS

Alternativ tittel: Innovasjoner for ekstreme klima hendelser og bedre vannbalanse i urbane områder

Tildelt: kr 1,8 mill.

Klimaet er i endring og det er forventet mer nedbør og spesielt mye nedbør på kort tid. Prosjektet INXCES (Innovasjoner for ekstreme klimahendelser) har som mål å utvikle og tilpasse risikovurderinger og tiltak for ekstreme klimahendelser i byer og urbane strøk. Det er spesielt fokus på vannavhengige økosystemer, som er sårbar for ekstrem nedbør og tørke. I løpet av prosjektet vil vi se på sammenhenger mellom klimahendelser som ekstremnedbør og tørke og sårbare områder i byer. En del av prosjektet ser på rensing av overvann fra vei og urbaneområder med særlig forurenset avrenning. Infiltrasjonsgrøfter i blandet med adsorbenter er en mulighet for rensing av dette vannet som har blitt utprøvd. Særlig har INCXES prosjektet fokusert på funksjon i ulike sesonger (temperaturendringer) og under variable hydrauliskbelastning (mengde nedbør). Fryse-tine sykluser kan endre kornfordelingen ved å brekke opp /knuse materialet opp til mindre biter. Dette kan på sikt påvirke infiltrasjonskapasiteten. Den hydrauliske belastningen er viktig fordi den sier noe om rensegraden under ulik belastning. I tillegg er det viktig hvor raskt filteret er tilbake til forventet rensegrad etter en stor hendelse. Dette testes med å utsette filteret for høy belastning over en periode også måle hvor fort det så er tilbake til forventet rensegrad. I 2017 har prosjektet også installert overvåkningsutstyr og flomtestet et regnbed på Bryggen i Bergen. Regnbedet er en del av infiltrasjonsprosjektet for å stabilisere grunnvannet under Bryggen i Bergen. Dette vil gi oss økt forståelse av hvordan regnbed oppfører seg i ulike sesonger og ved større hendelser. Flomtesten testet responsen til systemet i en ekstremvær situasjon. I 2018 har vi modellert bruk av gater som flomveier, som trinn 3 i 3-trinns strategien. Ved hjelp av modellerings verktøy kan vi simulere hastighet og dybde i på vannet for på ulike hendelser. For mer informasjon om prosjektet besøk vår nettside: www.inxces.eu.

- Selection of low cost filters for treatment of road runoff. - Design recommendations for stormwater filter design in cold climates with high hydraulic load capacity. - Evaluation of reuse of waste material in filter systems, specifically large size bottom ash pebbles. - Evaluation of using 2D flow models for modelling urban streets as flood ways. Important knowledge for plannings of urban flood ways. - Risk calculations for sediment transport from gully pots during rainfall events, normal and more extreme events. Which is important input for maintenance and operation plans.

Hydroclimatic extreme events can produce urban flash flooding and droughts. In urban areas, anthropogenic activities above and beneath the terrain surface significantly alter the natural state of the water balance. Concrete and asphalt covering the ground, results in increased peak flood discharges and degraded water quality, through the entrainment and transport of pollutants (metals, organics and pathogens etc) and suspended particles. Inadequacies of urban drainage system can further spread contamination through combined sewer outflows. This polluted runoff threatens the health and function of aquatic ecosystems. Physically, flooding can cause damage to urban and vital communication infrastructure, which can cause severe financial strain on municipalities and insurance providers. To incorporate a greater resiliance for hydroclimatic extrems in storm water management it is necessary to improve the current state of the art for pollutant removal. The low cost methods(LCMs) should be able to handle a larger variance in flow with the option to treat greywater during droughts. Beside flooding, droughts are the other exterme, which coupled with extraction, also decrease groundwater levels in cities where public water supply depends on groundwater. Therefore, INXCES aims to deliver nature-based and innovative tools(3D visualisation) to make catchments more resilient to hydro-climatic events. The project will deploy satellite based radar analysis to study the ground movement under drought conditions, and assess its risk to urban infrastructure. The project will study hydraulics, redox and adsorption processes in LCMs to improve their robustness and design flexibility. Furthermore, to mitigate LCM?s potential environmental impacts, project would study their life cycle impacts.Finally, the project will explore ways to mitigate risks of ground subsidence by developing recharge strategies i.e. collecting flood water and/or treated grey water for active infiltration.

Budsjettformål:

JPIWATER-Water challenges for a changing world