Tilbake til søkeresultatene

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Arctic Frontiers 2016 & 2017

Tildelt: kr 0,90 mill.

Konferansen Arctic Frontiers har befestet og beholdt sin posisjon som en svært viktig møteplass for forskere, næringsaktører og offentlige aktører med et engasjement i Arktis. I 2017, hvor tema var White Space ? Blue Future, trakk konferansen nesten 2500 deltakere. I tillegg til et omfattende hovedprogram, ble det i 2017 arrangert i overkant av 40 side-events/workshops i løpet av konferanseuken og 6 Open Arctic events på kvelden. Programmet for unge forskere: Arctic Frontiers PhD workshop, Emerging Leaders, Science for Schools and Science for Politics, Arctic Frontiers Student Forum, and Arctic Career Seminar, var i år som foregående år en stor suksess. Konferansen ble dekket av 100 journalister fra 18 land. Sosiale medier blir en viktig kommunikasjonstool og per i dag har Arctic Frontiers 1205 deltaker på Facebook, 1552 likes på Facebook sida, 5316 followers på Twitter og mer enn 1029 deltaker på LinkedIn gruppen. På Arctic Frontiers Policy deltok foredragsholdere fra høyt politisk nivå fra forskjellige land bl.a. Norge, Canada, USA, Russland, Singapore, Kina. Det er spesielt å merke seg en økende interesse for konferansen fra Asia med Kina fortsatt som det mest dominerende landet i antall delegater, pressedelegasjon og foredragsholdere på programmet. Til konferansens forskningsdel (Arctic Frontiers Science) ble det mottatt 240 abstracts hvorav 103 ble akseptert for "oral presentation" og 81 for "poster presentation."42 av presentasjonene og 50 av poster presentasjonene ble gjennomført av unge forskere. Arctic Frontiers Science presentere den mest internasjonale pilaren på konferansen med deltaker og foredragsholder fra forskjellige land bl.a. Norge, Russland, USA, Tyskland, Canada, Polen, Storbritannia. Vi ser at polske forsker bli mer og mer involvert i Arctic Frontiers Science. I 2017 arrangerte vi den 3 utgaven av Arctic Frontiers Business. AFB programmet i 2017 bestod av 3 sesjoner: a) Arctic Business Development b) Connecting the Arctic og c) Technology Across Ocean Industries. Vi erfarer at denne delen av Arctic Frontiers trekker stadig flere deltakere. I 2015 deltok 448 personer, i 2016 592 personer og i 2017 654 personer. I 2016 hadde AFB en lav andel internasjonale innledere men dette ble styrket for 2017 konferansen hvor fordelingen var 14 norske og 19 utenlandske innledere.

Konferansen har 46 nasjonale og internasjonale partnere, deriblant flere av de store universiteter og forskningsinstitusjoner i Norge (se vedlegg for mer info om partnerne). I 2015 besøkte 1 500 delegater fra 34 land konferansen, dersom trenden fra tidligere år blir fulgt, vil dette tallet stige for 2016 og 2017. Arctic Frontiers er et viktig arena for å showcase norsk forskning og for å lage nettverk nasjonalt og internasjonalt. Arctic Frontiers består nå av fem hoveddeler eller pilarer: 1. Arctic Frontiers Policy ? høynivådelen av konferansen som over to dager trekker internasjonale høynivådeltakere fra forskning, diplomati, næringsliv og politikk. 2. Arctic Frontiers Science ? Arctic Frontiers bygger konseptuelt på denne vitenskapelige delen av konferansen. Hvert år blir 3 eller 4 komiteer satt sammen med nasjonale og internasjonale aktører, disse setter sammen en delkonferanse hver. Arctic Frontiers har de siste årene mottatt opp mot 250 abstracts fra hele verden. 3. Arctic Frontiers Business ? ble gjennomført første gang i 2015 med ca 450 deltakere fra en rekke land. Businesskonferansen styrker inntrykket av å være en tverrfaglig konferanse for utvikling i nord og drar enda flere deltakere fra næringslivet til Arctic Frontiers. Her knyttes også forskning til næringsutvikling i et eget sidearrangement under tittelen Go Blue. 4. Arctic Frontiers Young ? konferansen har siden den ble startet i 2007 hatt et stort tilbud til yngre arktiske aktører, med Young Scientist Forum og senere Emerging Leaders som flaggskipene. Fra og med 2016-konferansen blir alle satsingene mot de under 35, fra barneskole til phd-nivå samlet under paraplyen Arctic Frontiers Young. 5. Arctic Frontiers Arena - for stadig flere blir Arctic Frontiers viktig, ikke bare som kunnskapsarena, men også som møtearena. Under Arctic Frontiers Arena har vi startet en prosess for å bedre møtefasilitetene våre og gjøre det lettere for aktører og legge møter og sideeventer til Arctic Frontiers. Norge

Budsjettformål:

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning