Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10294 Trilobite Ballast Water Treatment System

Alternativ tittel: Trilobite Ballastvann System

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

258861

Prosjektperiode:

2016 - 2019

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Samarbeidsland:

Målet med Trilo-BWTS prosjektet var å utvikle en energieffektiv og pålitelig teknologi for rensing av ballastvann på skip basert på Trilobites patenterte fluid teknologi. Vår teknologi vil bli billigere og mer effektivt og er i stand til å fjerne små partikler og mikroorganismer på en bedre måte enn eksisterende løsninger. Vår løsning vil være mer pålitelig og vedlikeholdsfri ved å unngå tette filtre og unngå behovet for forbruksvarer. Hovedresultatet av Trilo-BWTS prosjektet vil være utviklingen av en kompakt prototype for rensing av ballastvann på skip. Enheten vil være i stand til å fjerne mikroorganismer og partikler som er større enn 10 mikrometer i størrelse. Det vil bestå av et separasjonssystem med en struktur som ligner en Trilobite fossil, som ikke har noen bevegelige deler, som kan behandle vann og rense ned til en rensegrad som muliggjør et system uten bruk av flere trinn for eliminering av bakterier. Behandling av ballastvann er et marked der Trilobite AS mener vår patenterte teknologi kan være en game changer. Vi har stor tro på at vi kan tilby en ny teknologi som kan spare brukeren for energi, som ikke tetter like lett som andre systemer, og kan opereres i lengre perioder uten vedlikehold. Systemet vil i tillegg være lett å installere, lett å bruke og vil gi mindre trykktap enn andre systemer som bruker membranfiltrering, og systemet vil ikke kreve tilsetting av kjemikalier Prosjektet søkte mot å lage en prototyp enhet for behandling av skipsballastvannet med følgende egenskaper: - Fjerner alle mikroorganismer over 10 mikrometer (fremtidig 1 mikrometer) og sørger for rent ballastvann uten behov for videre behandling. - Lavere trykkfall gjennom separasjonsenheten enn konkurrerende filtreringssystemer - Systemet bruker mindre energi enn konvensjonelle systemer - Reduksjon av vedlikeholdskostnader ved å eliminere tette filtre På grunn av uforutsette hendelser på leverandørsiden er ikke 10 micrometer brikken ferdig støpt, og av arbeid videre vil dette inngå for å lage et komplett anlegg.

Prosjektet har fått testet ut og verifisert til en viss grad at systemet fungerer, men fikk ikke testet med 10 micrometer brikke, så prosjektets mål er enda ikke oppnådd og vil bli jobbet videre etter prosjektet.

The goal of our project is to provide an energy efficient technology, compact system for the purification of ship ballast water based on Trilobite Microsystems patented micro-fluidic technology. Our technology will be, cheaper and more efficient being capable of removing small particles and micro-organisms than existing solutions, more reliable and maintenance free by eliminating the clogging of filters and avoids the need for consumables. The main result of the Trilo-BWTS will be the development of a prototype stand-alone unit for purify ship ballast water. The unit will be capable of removing micro-organisms, particulate and chemical contaminants greater than 10 µm in size. It will consist of a physical separation system with a structure resembling a trilobite fossil and having no moving parts and a means of destroying the filtered micro-organism based on centrifugal hydrodynamic pressure shocking. The trilobite separation system consists of an array of individual ?trilobite? structures over which the fluid to be cleaned flows and the finest micro and nanometre size particles are selectively pressed through the apertures by hydrodynamic micro-fluidic forces. The project will produce a prototype unit for treating ship ballast water with the following capabilities: - The selective removal of all microorganisms > 10 µm. - Elimination of the chemicals currently used to kill micro-organisms by using a mechanical method to crush microorganisms. - Lower pressure drop ( 0.1 bar) through the separation unit than competing filtration systems, enabling smaller ballast pumps to be used resulting in reducing energy consumption, or greater flow rates with the same pumps. - Less total energy needed for the treatment system. - Reduction of maintenance costs by eliminating filter clogging. - Elimination of toxic emissions to the environment as the separated microorganisms can be collected and treated as required.

Budsjettformål:

EUROSTARS-EUROSTARS