Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Disseminating the World. Communication and publication projects connected to the SAMKUL-project "Synchronizing the World" (SYNCHRO)

Tildelt: kr 0,69 mill.

Etter som arbeidet med prosjektet "Synchronizing the World: the Making of Modern Progress" skrider fram, ble det stadig klarere at prosjektet hadde et potensiale for å sette spor etter seg både nasjonalt og internasjonlt som vi ikke hadde forutsett da vi søkte. Vi valgte derfor å dra nytte av SAMKUL-utlysningen om ekstramidler til internasjonalisering til å prøve ut forskjellige strategier for å spre våre forskningsresultater og arbeidsmetoder ytterligere. De fem aktuelle strategiene retter seg mot forskjellige publikum, men også i noen grad mot ulike tendenser i kunnskapshistorien: en ikke-lineær MOOC, en bokserie, et internasjonalt nettverk, en workshop og en internasjonal vitenskapelig konferanse. På denne måten er vi i stand til å kommunisere med forskjellige akademiske publikum, både mer generelle og mer spesialiserte, på tvers av geografiske og disiplinære grenser. Dermed kan vi realisere ambisjonene om tverrfaglighet og internasjonalisering som ligger til grunn for både "Synchronizing the World" og SAMKUL. Mange av elementene i denne formidlingstrategien er samlet på websiden temporalities.no, hvor bl.a. forelesningene til MOOC'en legges ut, sammen med leselister, definisjoner av sentrale begreper osv.

As our work in the project "Synchronizing the World: the Making of Modern Progress" proceeds, and especially in a phase, when we are all immersed in different academic settings around the globe, it becomes obvious that what we are doing might have a degree of impact we had not really envisioned when we set out. Hence, we want to take the opportunity offered by the SAMKUL call to see if we can increase the international dissemination and impact of what we are doing, by five different strategies, targeting different audiences and, in a sense, different moments in the history of knowledge - a MOOC, a book series, a network, a workshop, and an international conference. In this way we are able to address and communicate with very different academic audiences, both more general and more specialized, across geographic and disciplinary boarders, thus making another effort to achieve the ambitions of cross-disciplinarity and internationalization, at the core of both SAMKUL and SYNCHRO. The projects in question are the following, explained in more detail in the attached project description 1. MOOC: Time and the World: Globalization, Empire, Technoscience. 2. Book Series: Key Concepts of Ottoman History 3. The Nahda Working Group 4. Cooperative workshop, UC Irvine and UiO: The Politics of Futures: Science Fiction and Sustainability 5. The 2017 Conference of the History of Concepts Group

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell