Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Havkraft Bølgekraft Produksjonsoptimalisering og viderutvikling

Tildelt: kr 0,32 mill.

Ved dette prosjektet tar Havkraft sikte på å løfte det eksisterende prototype bølgekraftsystemet til et anlegg som skal kunne levere lagret energi i form av hydrogen som kan transporteres til land for forbruk. Gjennom pilotforsøket som er gjennomført er det vist at Havkraft kan konvertere bølgekraft til strøm men at styring for å optimalisere produksjonen ikke var god nok. For å kunne hente ut rundt 15 til 20 % av energien fra bølgene må turbiner og bevegelser av kraftverket kunne kontrolleres bedre. Første del av prosjektet vil gå ut på å utvikle matematiske modeller for dette og implementere resultatene av analyser og tester i systemene som styrer produksjon. Denne delen av prosjektet vil være avhengig av mye utviklingsarbeid, analyser og kanskje også modelltesting. Neste utfordring for bølgekraft er 1) å få god kvalitet på strøm som blir produsert og 2) transportere denne energien til land. Kabling til land er dyrt hvis man ser på anlegg i stor skala vil transformatorstasjoner offshore bli både kostbart og komplekst. Vi ser derfor på å implementere en løsning hvor strøm som blir produsert ombord gjennom elektrolyse og hvor hydrogenet blir lagret ombord. Vi er i kontakt med flere som kan levere kompakte anlegg og her er ikke kravet til kvaliteten på strømmen så høy og det kan derfor bli rimeligere løsninger. Hydrogenet vil bli lagret ombord og løsninger for å transportere dette til land vil bli utviklet og testet.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020