Tilbake til søkeresultatene

PUBL-Publisering/prosjektinform

The Reality of the Fantastic. The Magical, Geopolitical and Social Universe of Late Medieval Saga Manuscripts

Tildelt: kr 84 362

Prosjektnummer:

258981

Prosjektperiode:

2016 - 2017

Midlene er mottatt fra:

Samarbeidsland:

Boka er en analyse av flere senmiddelalderske islandske manuskripter, med hovedvekt på manuskriptet AM 343a 4to fra Nord-Island fra midten av 1400-tallet. Manuskriptene inneholder hovedsakelig fornaldersagaer - sagaer med sterkt eventyrlig innhold. Boka er skrevet av en historiker som anvender en kombinasjon av nyfilologiske og mentalitetshistoriske metoder for å finne ut hva disse manuskriptene kan fortelle om hva menneskene som produserte dem og hørte på dem tenkte og følte. En slik analyse muliggjøres av at vi gjennom diplomer med samme håndskrift som i disse manuskriptene kan fastslå hvor og når manuskriptene ble skrevet, og hvem som trolig bestilte dem.Vekten ligger på hva disse menneskenes magiske, geografiske og sosiale verdensbilde. Det introduseres tre ulike måter å analysere slike manuskripter på. Til slutt sammenliknes ulike manuskripter, dels for å finne fram til forskjeller mellom ulike miljøer på samme tid, dels for å vise hvordan forestillingene endres over tid gjennom å studere samme saga i ulike versjoner fra forskjellige tider.

Budsjettformål:

PUBL-Publisering/prosjektinform

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet