Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

«Smart omsorg»: Innovasjon med forskermedvirkning

Tildelt: kr 0,30 mill.

Bergen kommune har utviklet Smart omsorg - program for modernisering av helse- og omsorgstjenester for å møte utfordringer knyttet til aldring og ressursbruk i helse- og omsorgssektoren. Programmet er innovativt både med hensyn til a) nye, konkrete tiltak og b) helhetsperspektivet som anlegges på eksisterende tjenestetilbud og ved iverksetting av nye tiltak, med koordineringsansvar i et nyopprettet Programkontor. Dette programmet er utgangspunkt for forprosjektet og utviklingen av et innovasjonsprosjekt: «Smart omsorg arbeider for smartere løsninger, mer forebyggende tiltak og mer hjelp til selvhjelp. Smart omsorg [vil] gjennomføre tiltak som vil gi innbyggerne bedre tjenester og ansatte en bedre arbeidshverdag» (Bergen kommune 2016a). Kommunen ser på Smart omsorg som nødvendig omstillingsarbeid for å ivareta fremtidige velferdsforpliktelser. Rokkansenteret og Bergen kommune skal i forprosjektet utvikle en prosjektsøknad av kategorien innovasjon med forskermedvirkning. Kommunens pågående innovasjon innen rammen av Smart omsorg skal styrkes gjennom underveisevalueringer (følgeforskning, implementeringsstudier og/eller effektevaluering) med «feedback» mellom forskerne og kommunen. Selve forprosjektet organiseres gjennom at nøkkelpersonell i kommunen og velferds- og helsetjenesteforskere samarbeider om å utvikle problemstillinger og forskningsdesign som kan brukes til å evaluere om tiltak gir de kvalitetsforbedringene og/eller kostnadsgevinstene som forventes av programmet. Med denne tilnærmingen vil vi dekke flere av kommunens prioriterte temaområder i deres plan for forskning, innovasjon og utdanning, bl.a. organisasjon/ledelse, digitalisering/teknologi og forebygging. Dette belyser også Helsevel-programmets tverrgående tema og forskningsområder. Prosjektet gir direkte nytteverdi ved å tilføre programkontoret for Smart omsorg forskerkompetanse, forskningsaktiviteter og «eksternt blikk» på deler av innovasjonsprosessene i kommunen.

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester