Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

YOIN : Bruk av IKT-løsninger for å skape stabile arbeidsforhold for unge utenfor

Tildelt: kr 0,30 mill.

Dette forprosjektet har som mål å etablere en FoU-gruppe, YOIN, som skal produsere en hovedprosjektsøknad til HELSEVEL. YOINs forskningstema er unge utenfor arbeid, og utvikling og anvendelse av IKT løsninger for å løse dette samfunnsporblemet. Visjonen til YOIN er at unge mennesker som befinner seg utenfor skole og arbeidsliv skal komme i aktivitet og oppnå en stabil tilknytning til arbeidsmarkedet. Velferdsteknologi har i all hovedsak blitt utviklet for eldre og kronisk syke, men vi mener at IKT kan bidra til å løse denne store samfunnsutfordringen for de mange unge som ikke er i arbeid eller opplæring. YOIN har som ambisjon å utvikle et verdensledende fagmiljø for anvendelse av IKT i fagfeltene "Youth in Transition" (YIT ) og ungt utenforskap (NEET, "Not in Education, Employment, or Training" ). I forprosjektet skal YOIN-konsortiet etableres, brukergrupper settes opp og avtaler for samarbeid inngås. Som en endelig resultat av forprosjektet skal det sendes inn en søknad for innovasjonsprosjekt til HELSEVEL med frist oktober 2016.

Aktivitet:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester