Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Terrestrial system for å angi skipsposisjon ved å ha passive sensorer på land som fanger opp skipets radarsignal

Tildelt: kr 39 999

DSS AS har patent på et terrestrial system som består av passive radarsensorer arrangert slik at alle fartøyers posisjoner og bevegelser registreres kontinuerlig på grunnlag av skipenes egne utsendte radarsignal. Dette medfører at alle havgående fartøyer, uavhengig av opprinnelseland og størrelse kan få tilgang til nøyaktig posisjon uten å basere seg på satellitt baserte system. Intensjonen er at fartøyene skal få tilgang til DSS systemets posisjonsdata via samme instrumentering som man i dag får inn AIS. Internasjonalt er det fokus på nye løsninger for overvåkning av skipstrafikk. International Maritime Organization (IMO) har satt opp klare målsetninger i sitt eNavigasjonsprosjekt hvor det stilles krav til ny teknologi for posisjonsbestemmelser, navigasjon og timing. DSS-systemet passer svært godt med IMOs ambisjoner. Den patenterte løsningen er testet i Trondheimsfjorden og man har således fått verifisert at fartøyenes posisjon vil fremkomme ved bruk av trigonometriske prinsipper og avansert signalanalyse. I denne mulighetstudien så vil det fokuseres på å analysere IMOs retningslinjer i eNavigasjonsprosjektet, analysere nøyaktighetskrav mhp posisjonering samt forberedelser for et fase II prosjekt.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020