Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Pedagogicizing the 21st Century: global research into learning beyond the school - An international symposium

Tildelt: kr 74 999

Prosjektet består av et internasjonalt seminar avholdt i Oslo i september 2016 og en internasjonal bokutgivelse basert på det som ble presentert på seminaret. Det tematiske fokus retter seg mot læring utenfor skolen. I dagens samfunn er mye oppmerksomhet rettet mot den læring som skjer i skolen, med standardisering, tester og lignende. Vi er interessert i å utforske andre steder der barn og unge kan sies å lære og hvilke implikasjoner det har. Det finnes en del forskning om dette temaet, men mye av den eksisterende forskningen er fra Vest-Europa og USA. I dette prosjektet har vi ønsket å invitere inn forskere fra andre deler av verden, spesielt Asia, Australia og Sør-Amerika. Vi forsøkte også invitere representanter fra det afrikanske kontinent, men det lot seg ikke gjøre. Det internasjonale seminaret ble avholdet 21-23 september 2016 på Voksenåsen. Deltakerne kom fra Mexico, Bristol (UK), London (LSE), Nederland, Sør-Korea, Australia, Shanghai Kina, India i tillegg til seniorforskere og PhD studenter fra institutt for Pedagogikk ved Universitetet i Oslo. I etterkant av prosjektet skrev vi en book proposal og kontaktet vi Routledge som var meget interessert i å utgi dette som bok. Vi har da også invitert et par bidragsytere i tillegg som var tenkt som deltakere til seminaret, men som ikke kunne komme til Oslo på det gitte tidspunkt. Boken er i prosess og vil bli utgitt i løpet av våren 2018.

The aim of the proposed symposium, taking place in Oslo (21-23 September 2016), is to bring together international accounts of learning outside of school which differ theoretically not only in how they conceptualize learning, but how each account relates to a normative presumption about the institutional nature of education within a range of societies. The symposium will be structured to ensure full and proper debate of the meaning of the out-of-school sector within each country in order to produce comparative and contrasting analyses. At first glance it may seem as if educational research in out-of-school settings and the enormous body of work studying schools and schooling are constituted more in opposition with each other thus generating debate. However, there are three areas common in research across both sets of domains. First is an interest in difficult to measure so-called, 21st-century skills and/or literacies (Binkley et al., 2012). There is considerable agreement that they are developed in the interstices of formal and informal learning experiences, and that they are frequently rooted in an unequal distribution of social and cultural capital (Erstad & Sefton Green, 2013). Secondly, all established democracies are experiencing significant decline in formal political participation at the same time as there is an increase in online and social civil society. With a broad decline in interpersonal trust and a growth in forms of bureaucratic and digital communication, how civic society is being reconstituted and what it means to become a digital citizen are frequently opaque and difficult to describe in both formal, informal and non-formal educational activities (Putnam, 2015).Finally, there is increased interest in the pedagogicization of everyday life (Moore, Arnot, Beck, & Daniels, 2009). To reflect on these issues we have strategically invited people from diverse countries such as the Netherlands, UK, Mexico, US, South Korea, India and China.

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder