Tilbake til søkeresultatene

JPIURBAN-Urban Europe

Implementing energy efficient and social urban tourism solutions and creating citizen empowerment through Smart City Hospitality

Tildelt: kr 2,8 mill.

«SIM CITY» for en mer bærekraftig byturisme! Prosjektet Smart City Hospitality (SCITHOS) er blant de første europeiske prosjektene i stor skala som har fokusert på hvordan håndtere de negative virkningene av pressproblemer knyttet til ?overturisme? i byer. Prosjektet fant ut at mange ?overturisme? problemer er forårsaket av utviklingen også utenfor reiselivsnæringen, i motsetning til oppfatningen at denne typen problemer ene og alene skyldes utviklingen av reiselivet. For å lykkes med å redusere pressproblemene knyttet til byturisme er det derfor viktig å få til et samarbeid mellom interessenter både innen og utenfor reiselivet, inkludert innbyggere. Dette er nødvendig for å takle viktige utfordringer som klimaendringer, lokal forurensning, for stor tetthet av turister, og reduserte levekår for lokalbefolkningen. Reiselivsplanlegging krever behov for en mer helhetlig tilnærming, og hvis vi skal få til gode løsninger på kort og lang sikt er det helt avgjørende å innlemme interessenter utenfor reiselivet i denne planleggingen. SCITHOS-prosjektet har testet en metode å få til dette ved å legge til grunn et prinsipp om «smart citizenship» - på norsk gjerne oversatt med «smarte byer» - som i denne sammenhengen betyr at næringsliv og innbyggerne kan involvere seg i reiselivsplanlegging gjennom bruk av både digitale verktøy og strategisk spill-teknikker. Dette siste er like viktig som digitale verktøy som ofte blir sett på som det eneste relevante ?smarte? virkemiddelet for å løse lokale utviklingsutfordringer under overskriften «smart medborgerskap» eller «smarte byer». Hovedresultatet fra prosjektet er utvikling og utprøving av et strategisk spill i form av et brettspill med en digital komponent, som gjør det mulig for interessenter å delta i dype meningsfulle diskusjoner om kompleksiteten i planleggingsprosesser for byturisme. Målet med spillet er å styrke deltakerne kunnskap om og dermed mulighet for å delta i praktisk reiselivsplanlegging. Deltakerne blir tildelt hver sin rolle som er relevante i sammenheng med å utvikle byturisme (eks kommunal arealplanlegger, serverings- og overnattingsbedrifter, aktivitetsbedrifter, transportselskap, lokal miljøorganisasjon, innbyggerrepresentanter) og skal i spillet forhandle seg frem til beslutninger om hvordan utvikle reiselivet i sin by, som er gjort litt lik den faktiske byen de representerer. Spillet kan minne litt om «Setters» som mange av oss har spilt hjemme eller på hytta (http://brettspillguiden.no/spill/settlers-of-catan/). Forskjellen ligger blant annet i at konsekvenser av beslutningene gjort i spillet blir beregnet av en digital modell og vist dynamisk på et dashbord. Her gis det poeng langs seks dimensjoner: (1) Fordeling lokalt av byrder og fordeler ved turisme, (2) lokal trivsel, (3) lokal økonomisk vekst, (4) lokal attraksjonsverdi for besøkende, (5) smarthet når det gjelder involvering av næringsliv og innbygger i lokal utvikling, og (6) miljøbelastning lokalt og globalt. Spillet er gjennomført med bred deltakelse i hver av de seks byene som deltok i prosjektet, og deltakerne vurderte deltakelsen som både morsomt og svært lærerikt; ikke minst gjaldt dette å få erfaringer om viktigheten av nettopp et bredt samarbeid mellom reiselivet og andre lokale aktører for å få til en mer bærekraftig reiselivsutvikling lokalt. Med det stadig økende omfanget av turisme i Europeiske byer er det viktig å være åpen for nye og innovative måter å drive reiselivsplanlegging. SCITHOS prosjektet har vist at det å ta i bruk verktøyet strategisk spill kan være et viktig bidrag i å gjøre reiseliv i byer mer bærekraftig. SCITHOS-prosjektet samlet forskningsinstituttene Breda University of Applied Sciences, MODUL University Vienna, Vestlandsforsking, Center of Expertise Leisure Tourism and Hospitality (CELTH), bransjepartner Worldline Spain, samt representanter for byene Amsterdam, Beograd, Darmstadt, Gøteborg, Stavanger og Valencia. Prosjektet har for Stavanger sin del inngått i en bredere satsing på «smarte byer» (se https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/smartbyen-stavanger/). Prosjektet har blant annet vært ansvarlig for et spesialnummer av tidsskriftet Sustainability om bærekraftig byturisme, se artiklene samlet her: https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/Sustainable_Urban_Tourism Mer info om SCHITOS prosjektet: https://scithos.eu/ Mer info om den norske delen av prosjektet: https://www.vestforsk.no/nn/project/energieffektiv-byturisme Kontaktperson i Stavanger: Gunhild.vevik@regionstavanger.com Kontaktperson Vestlandsforsking: carlo.aall@vestforsk.no

Representantene fra byene som deltok i utvikling og utprøving av spillet har rapportert stor læringseffekt omkring utfordringene å utvikle byturisme i mer bærekraftig retning. Dette er dokumentert gjennom spørreundersøkelser og vitenskapelig publisering av resultatene fra spørreundersøkelsen.

Urban tourism contributes to (local) economic prosperity, but also creates negative consequences such as CO2 emissions and pollution, overcrowding, traffic jams, noise and touristification of the city, thereby harming liveability for both residents and tourists. This project introduces the Smart City Hospitality concept, consisting of guidelines and tools, that can support cities to make the transition towards environmentally and socially responsible tourism that simultaneously contributes to long-term (economic) prosperity. Through combining hospitality principles, simulation tools, apps and serious gaming techniques, this concept supports policymakers in generating deep reflections about barriers to sustainable urban tourism and the need for transition or adaptation strategies. It supports assessment of intervention strategies based on an interactive simulation-supported multi-stakeholder approach that triggers social learning and behaviour change, while stimulating shared governance and smart citizenship. This project develops, tests, validates and refines these guidelines/ tools and the full concept through a series of living labs and field experiments in participating cities. What is more, a Smart City Hospitality network is set up and installed to ensure accessibility to this concept, including all tools and experiences with using them, for other cities and to facilitate collaborative learning within a continuous process of refining this customizable approach.

Budsjettformål:

JPIURBAN-Urban Europe