Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling til NORCE (tidl. CMR) (2016-2019)

Tildelt: kr 3,5 mill.

-

-

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Finansieringskilder