Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til SINTEF Energi AS (2016-2020)

Tildelt: kr 7,1 mill.

In situ nanocomposites for high voltage insulation I prosjektet har vi utviklet en ny metode for å framstille elektriske isolasjonsmaterialer for høyspenningsanvendelser. Materialene er polymerkompositter der nanopartikler av uorganiske materialer dannes direkte i polymeren før den herdes. Ved vår framstillingsmetode vil nanopartiklene i kompositten være jevnt fordelt i hele materialet noe som fører til at kompositten får bedre egenskaper. Slike isolasjonsmaterialer er viktige for mange anvendelser og er spesielt viktig for elektrifiseringen som foregår nå for å redusere utslipp av CO2.

-

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren