Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til SINTEF Energi AS (2016-2020)

Tildelt: kr 7,1 mill.

In situ nanocomposites for high voltage insulation I prosjektet har vi utviklet en ny metode for å framstille elektriske isolasjonsmaterialer for høyspenningsanvendelser. Materialene er polymerkompositter der nanopartikler av uorganiske materialer dannes direkte i polymeren før den herdes. Ved vår framstillingsmetode vil nanopartiklene i kompositten være jevnt fordelt i hele materialet noe som fører til at kompositten får bedre egenskaper. Slike isolasjonsmaterialer er viktige for mange anvendelser og er spesielt viktig for elektrifiseringen som foregår nå for å redusere utslipp av CO2.

Ailo Aasen utviklet nye molekylære kraftfelt samt tilstandsligninger for blandinger hydrogen, deuterium, helium og neon. Modellene inkluderer eksplisitte kvantekorreksjoner som gjør dem gyldig helt ned til -253 grader C, dvs temperaturene relevant for flytendedegjøring av hydrogen. Dette er teoretiske verktøy som tillater å simulere termofysiske egenskaper til hydrogenblandinger, og å optimere flytendegjøringsprosesser for hydrogen. Det er de mest nøyaktige molekylære kraftfeltene som finnes for hydrogenblandinger, og i dag brukes disse verktøyene i FME-senteret HYDROGENi (RA2 - Transport and Storage). Ailo Aasen utviklet også en ny og nøyaktig metode for å beregne kinetikken i kondensering av blandinger av vann og stoffer som drastisk reduserer overflatespenning. Denne metoden brukes i dag i prosjektet MaritimeNH3 til å se på dannelsen av vanndråper med oppløst ammoniakk, ettersom dette er en mulig spredningsmekanisme ved et ammoniakkutslipp. Mohammed Mostafa Adnan har i sin del av prosjektet bidratt til utviklet en ny metode for å framstille elektriske isolasjonsmaterialer for høyspenningsanvendelser. Materialene er polymerkompositter der nanopartikler av uorganiske materialer dannes direkte i polymeren før den herdes. Ved vår fremstillingsmetode vil nanopartiklene i kompositten være jevnt fordelt i hele materialet noe som fører til at kompositten får bedre egenskaper. Slike isolasjonsmaterialer er viktige for mange anvendelser og er spesielt viktig for elektrifiseringen som foregår nå for å redusere utslipp av CO2.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Finansieringskilder