Tilbake til søkeresultatene

JPIFACCE-Agriculture, Food Security and Climate Change

SURPLUS Intensify production, transform biomass to energy and novel goods and protect soils in Europe

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektets mål er å utvikle kunnskap om hvordan en kan øke avlingen fra marginal og kontaminert jord. Prosjektet har etablert feltforsøk i Spania, Frankrike, Tyskland, Polen, Italia og Norge. De foreløpige resultatene viser at det er gode muligheter også på kort sikt å heve avlingsnivået med opptil 20% fra dyrking på marginal jord ved bruk av de beste kombinasjonene av jordforbedringsmidler og gjødsel. Vider kan resultatene vise hvordan en på trygg måte kan benytte kontaminert og forurenset jord til produksjon av biomasse, enten ved å immobilisere kontaminanter, slik at de ikke tas opp i plantene som dyrkes, eller ved å dyrke biomasse til annen bruk enn til mat. I alle forsøka er det fokus på bruk av jordforbedringsmidler for å øke produksjonspotensialet til marginal eller kontaminert jord. I Norge har vi i 2018 sesongen registrert en rekke jordfaktorer, slik som næringsinnhold, innhold av mikroorganismer, spretthaler og jordlevende midd, for å beskrive jorda i forsøk med og uten jordforbedringsmidler (biokull, husdyrgjødsel og biorest etter biogassproduksjon). Forsøket er i Norge på to jordarter, den ene er stedlig morenejord med relativt høyt innhold av organisk materiale og den andre jortypen er tilført grov undergrunnsgrus, som var svært fattig på organisk materiale ved start. Analyse av tilvekst og avling er gjennomført i to år og datagrunnlaget skal brukes for å modellere planteresponsene. Potteforsøk i veksthus er videre gjennomført for spesifikt å undersøke vekst og utvikling når marginal jord fikk tilført de samme jordforbedringsmidlene i ulike mengder. De nevnte forsøka er koordinerte i samarbeid med våre partnere og vi vil derfor få data fra flere forsøk, der vi har standardisert behandlinger og plantematerialet, mens jord og til dels klimaet er av lokalt opphav. Flere av studiene er under oppsummering for å lage felles publikasjoner. Formidling fra prosjektet i 2018 omfatter en «sommerskole» i Spania, der en spesielt har rettet seg til studenter på master og PhD- nivå. I Norge ble det sommeren 2018 gjennomført et kurs i metodikk for å undersøke ulike typer jordliv. Prosjektpartnerne stilte som foredragsholdere og kursdeltakere var stort bønder og rådgivere. Kurset ble gjennomført av NIBIO Særheim og NLR Rogaland og gikk både på nett og i foredragssal med avslutning ved jordprofil ved prosjektets forsøksfelt. Prosjektet har publisert flere vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler. Blant annet er prosjektets tema belyst i en samling artikler i den renommerte journalserien til «Frontiers in Agriculture», der tre deltakere i INTENSE var gjesteredaktører. I norsk fagpresse er det skrevet artikler til Bondevennen. Flere publikasjoner er under utarbeidelse, blant annet to hvor NIBIO sine prosjektdeltakere er hovedforfatter(e). Det medfører at prosjektet vil bli ferdig med prosjekt-publikasjonene i løpet av 2020. INTENSE sin prosjektside finnes hos NIBIO: (http://www.nibio.no/prosjekter/intense), der det også er linker til de respektive partnernes sider. Prosjektet har vi så langt publisert fem nyhetsbrev (på engelsk), der det framgår hva som er blitt etablert av forsøk og andre aktiviteter i prosjektet: (https://www.nibio.no/en/projects/intense/_/attachment/inline/3a07c585-b8b8-4856-b661-51fee0a07b4d:32107e2a98caeaa88dd970ddaf1b1ab3b4d1f553/5th_Newsletter_INTENSE_Hasselt%20_10mai2018.pdf).

Politikk: Grunnleggende prosesser viktige for matproduksjon i Europa. Plante-jord-mikrobe -samspill er ikke er mye undersøkt i så bred kontekst som her. 2. Regionalt: Nyttig for planleggere i arbeidet med å ta i bruk marginal og lett forurenset jord. Verktøy bidrar til økt og bærekraftig produksjon, tilpasset lokale forhold. 3. Gårdsnivå: Verktøy for bøndene i omlegge produksjon og areal til bærekraftige systemer, samt sikre god jordkvalitet. Flere teknikker og skjøtselsmetoder for større produksjon og økt kvalitet. 4. Innbyggerne: "Folk" er opptatt av matkvalitet og bærekraftige metoder. Verktøya som INTENSE utvikler; praktiske og åpent tilgjengelige for alle. Oppnådde resultater oppfyller måla for effekter. Vi har vært i kontakt med et stort antall brukere i løpet av prosjektet; bønder, firma, lokale, nasjonale og internasjonale politikere. Prosjektet viktig for videreføring av tema i nytt prosjekt (MAFIGOLD), med samarbeid med flere av aktørene i INTENSE, bl. a to partnere.

INTENSE will respond to "Great Challenges? for the 21st century, which are global food security, use of renewable raw materials and production of energy from biomass. INTENSE will contribute to sustainable increase in food production, novel products for agriculture and new perspectives for European rural landscapes. Efficient production and utilization of biomass for improved economic, environmental and social outcomes are important. At least 30 % of the agricultural soils in Europe need to be transformed to a state of higher quality. Accordingly, INTENSE will contribute to reconverting poor, abandoned and polluted sites including grassland, set aside land, brownfields, and marginal lands into sustainable agricultural production. Systems-based tools will be constructed for the development and implementation of integrated food and non-food production in these areas. These tools open a wide range of novel products and services across farming communities in Europe. INTENSE project responds to central questions of FACCE-JPI Core theme 3: Sustainable intensification of integrated food and non-food systems of agriculture. Recovery of soils from pollution, drought or other reasons for low productivity requires research on identification of crucial soil components and processes identification and assessment of plant species producing high biomass on marginal/contaminated soil, the optimum composition for composting and biogas production and degradation and absorption of pollutants. INTENSE will combine cropping and soil amendment experiments, precision agricultural and crop modelling tools, experimental biomass conversion to energy, assessment of greenhouse gas and nutrient emission and other environmental indicators, as well as socioeconomic models. Stakeholders will be integrated in the project. The holistic approach will enable identification of common traits and enable development and dissemination of production chains for sustainable intensification adapted to Europe.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

JPIFACCE-Agriculture, Food Security and Climate Change

Finansieringskilder