Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling til SINTEF Industri (2016-20219) (Tidl. SINTEF Petroleum AS)

Tildelt: kr 3,3 mill.

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Finansieringskilder