Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling til NORCE (tidl. Uni Research AS) (Teknisk-industriell) (2016-2020)

Tildelt: kr 3,5 mill.

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren