Tilbake til søkeresultatene

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Vasshella Flexible Casing Joint - Pilotering

Tildelt: kr 99 999

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

259913

Prosjektperiode:

2016 - 2016

Geografi:

Vasshella AS har siden 2008 jobbet med utvikling, testing og kvalifisering av Vasshella Flexible Casing Joint. For å komme videre trenger vi en industriell partner som har størrelse og økonomi til å være med på en pilot installasjon subsea. Vi er i dag i tett dialog med FMC Kongsberg Subsea as som har gjennomført avanserte utmattingsberegninger i sine regnemodeller og er svært fornøyd med resultatet. Videre utvikling av samarbeid vil kreve en del arbeid og reiser fra vår side; møter på Kongsberg, i Dunfermline i Skottland og med Statoil i Bergen. Vi søker derfor om 100.000 Kr i forprosjektmidler fra DEMO 2000

Budsjettformål:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk