Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

SEC-06-FCT-2016 «Developing a comprehensive approach to violent radicalization in the EU from early understanding to improving protection»

Tildelt: kr 0,25 mill.

I Horizon 2020 utlysningen SEC-06-FCT-2016 er ønsket resultat en forbedret evne til å forebygge og detektere radikalisering lokalt og nasjonalt. I vårt foreslåtte EU forskningsprosjekt vil vi bygge videre på metoder, nettverk og funn fra det NFR-finansierte FFI-ledede prosjektet RADISKAN (2014-2018). I RADISKAN er et av hovedmålene å bidra til mer kunnskap knyttet til utfordringene ved å forebygge radikaliseringsprosesser i Skandinavia. I vårt EU-prosjekt utvides nedslagsfeltet til fem europeiske land, og fokus vil ligge på tiltaksutvikling. Per i dag finnes ingen oversikt på hvilke forebyggende tiltak som "virker" knyttet til ulike målgrupper, ei heller hva slags type kompetanse eller informasjons tilgang ulike kontekstuelle tilnærminger krever. Ved siden av prosjektkoordinasjonen har vi utarbeidet fem workpackeges. Disse vil være tematisk organisert og skal implementeres paralelt i de utvalgte fem EU land. Ved siden av å være multidisiplinært, ser prosjektet for seg et tett samarbeid med forskjellige aktører i forebyggingsfeltet både politi og private sikkerhetsaktører, samt sivile institusjoner med hovedansvar til å forebygge, detektere og rehabilitere. Disse vil delta aktivt i utviklingen og gjennomføringen av prosjektet. Slikt samarbeid er allerede etablert i noen av prosjektlandene, og mye av planleggingsarbeidet fram til søknadsfristen vil ligge i å knytte de nødvendige kontaktene i de andre utvalgte landene. Metodisk kan et slikt samarbeid forstås som action research, der aktiv medvirkning i forksningsprosessen fører til institusjonelle endringsprosesser. Prosjektets output vil dermed ikke kun være nye forebyggende tiltak, men heller institusjoner som gjennom prosjektets nye perspektiver og analytiske tilnærminger har blitt bedre rustet til å gjennomføre forebyggende og detekterende arbeid.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020