Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

FoU mobilisering for marine ingredienser

Tildelt: kr 39 735

Forskningsrådet utlyser hvert år store summer til næringsrettet forskning. Arrangementet vil bidra til at flere bedrifter får økt kunnskap om mulighetene forskningsrådet byr på. I tillegg ønsker vi at bedriftene i denne settingen skal se nytteverdien av å samarbeide. Sjømatnæringen er en svært viktig næring for Norge og det er avgjørende i en fase med økt fokus på bærekraft og omstilling til bioøkonomien, å satse på denne næringen. Med de naturlige komparative fortrinnene som Norge har med lett tilgang til et produktivt, ressursrikt og godt forvaltet hav, må fokus på forskning og innovasjon i denne sektoren styrkes.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram