Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

9th Int'l Seminar on Advanced Techniques & Tools for Software Evolution

Tildelt: kr 49 999

SATToSE (http://sattose.org/) er et symposium om software evolution - læren om hvordan man håndterer endring og videreutvikling av programvare. Vi avholder SATToSE 2016 ved Universitetet i Bergen, 11.-13. juli 2016.

Aktivitet:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon